Start

Hållbar upphandling av textil

Publicerad 05 december 2023

De beslut som fattas innan upphandlingsdokumenten utformas har stor betydelse för vilka hållbarhetskrav som kan ställas i upphandlingen. Till hållbarhetskriterierna för textil finns därför ett webbstöd som belyser detta och andra saker som är viktiga att tänka på. Webbstödet har nu uppdaterats.

Webbstödet Upphandla textil som är bra för både ekonomi och miljö tar upp vikten av ett genomtänkt sortiment för att bidra till minskad miljöpåverkan. Webbstödet tar även upp vikten av att avtalet implementeras i alla berörda delar av organisationen. Det är viktigt för att de krav som står i upphandlingen verkligen ska få effekt på de produkter som köps in. 

Stödet har nu uppdaterats. De delar som har tillkommit handlar om vikten av tidig dialog och att realisera avtal. Det har även lagts till information om hur ökad nyttjandegrad kan minska behovet av att producera ny textil. Mer information om cirkulär ekonomi och riskanalys nås via länkar som lagts till i webbstödet. Även strukturen har gjorts om så att den nu följer inköpsprocessen.

Läs mer i vårt uppdaterade webbstöd: Upphandla textil som är bra för både ekonomi och miljö