Start

Ny avdelningschef vill utveckla den offentliga affären

Publicerad 30 oktober 2023

Mårten Janerud är ny chef på Upphandlingsmyndigheten. Han ska leda arbetet på avdelningen för projekt och utveckling och ser fram emot att kunna bidra till att offentliga resurser används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Mårten har mer än tjugo års erfarenhet av verksamhets- och IT-utveckling inom framför allt offentlig sektor. Han har bland annat arbetat på Regeringskansliet och flera andra myndigheter, regioner och kommuner.  

På frågan varför han sökte sig till Upphandlingsmyndigheten lyfter han fram ett intresse för den offentliga affären och en vilja att vara med och påverka hur offentliga medel används.

– Jag har alltid varit intresserad av hur vi kan använda offentliga resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Det känns spännande att få vara med och utveckla den offentliga affären hos Upphandlingsmyndigheten, som är en av de ledande aktörerna inom upphandling, säger han.  

Mårten har tidigare arbetat mycket med verksamhetsutveckling, digitalisering, ledning och styrning. Han beskriver sin ledarstil som öppen. Han vill skapa en lärande kultur som präglas av respekt och ansvarstagande. Han ser också fram emot att bidra till att utveckla det tvärfunktionella arbetssätt som myndigheten vill arbeta i. 

– Min roll som avdelningschef handlar om att vara med och utveckla myndighetens processer, tjänster, arbetssätt och verktyg. Jag tror mycket på teambaserade, tvärfunktionella arbetssätt där linjeorganisationen spelar mindre roll. Jag är också nyfiken på hur vi kan bli bättre på att nyttja möjligheterna med automatisering och AI, säger han.  

Mårten berättar att de första veckorna på Upphandlingsmyndigheten har varit roliga, lärorika och intensiva, men också utmanande. 

– Regeringen har i sin budgetproposition för nästa år föreslagit en minskning av vår budget med tolv miljoner kronor. De föreslår även att vårt uppdrag inom cirkulär och fossilfri upphandling avslutas. Nu håller vi på att analysera vilka konsekvenser det får, avslutar han.