Start

Ny statistik om valfrihetssystem

Publicerad 28 juni 2023

Det finns 458 valfrihetssystem i Sverige. Det är 4 fler jämfört med år 2022, enligt aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten. Kommunerna har inrättat flest valfrihetssystem och det vanligaste området avser hemtjänst.

Kommuner och regioner kan införa valfrihetssystem för vissa hälsovårds- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner men obligatoriskt för regionerna inom primärvården. Arbetsförmedlingen har möjlighet att använda valfrihetssystem inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Valfrihetssystem omfattas inte av upphandlingslagarna. I stället regleras valfrihetssystem genom två särskilda lagar: lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (e-LOV). Ett valfrihetssystem som omfattas av LOV ska annonseras via Hitta LOV-uppdrag - en annonsdatabas som förvaltas av Upphandlingsmyndigheten.

Annonsdatabasen Hitta LOV-uppdrag

Det finns idag 458 valfrihetssystem i Sverige. Det är små förändringar över tid. År 2022 fanns det 454 valfrihetssystem. Det är vanligast med valfrihetssystem för hemtjänst.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: För 2015 och 2016 avser uppgifterna oktober månad. För 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 avser uppgifterna september månad. För 2022 och 2023 avser uppgifter maj månad. Viss retroaktiv revidering kan förekomma.

Kommunerna har inrättat 328 valfrihetssystem. Nära hälften av alla valfrihetssystem i kommunerna avser vård i hemmet, 12 procent avser äldreomsorg och 11 procent avser tjänster för dagcenter.

Regioner har inrättat 107 valfrihetssystem. De flesta avser tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare (21 procent) följt av tandläkarvård (15 procent) och ögonsjukvård (7 procent).

Annonserade valfrihetssystem i Sverige 2023 – statistikartikel