Start

Hållbarhetskriterier för ökad efterfrågan på mer hållbar palmolja och fodersoja

Publicerad 28 juni 2023

Nu har vi uppdaterat våra kriterier för palmolja och fodersoja. Dessa kriterier gör det enklare för offentlig sektor att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av produkter som innehåller palmolja, eller där palmolja och soja ingått i foder till djur.

– Huvudsyftet med hållbarhetskriterierna är att öka efterfrågan på mer hållbart producerad palmolja och soja. Ett annat mål med uppdateringen har varit att harmonisera kravtexterna mellan de olika områdena för ökad tydlighet, säger Charlotta Sjöström, hållbarhetsspecialist vid Upphandlingsmyndigheten. 

Både palmolja och soja är riskgrödor med snarlika kopplingar till avskogning och markomvandling i områden med regnskog och annan känslig natur. Den storskaliga produktionen har en negativ påverkan på klimatet och leder till stora förluster av biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster. 

De uppdaterade kriterierna omfattar krav på foder, livsmedel respektive kemisk-tekniska produkter. Grunden för kriterierna är densamma, men de är formulerade lite olika för att spegla respektive produktområde.  

Uppdaterade krav för soja och palmolja i foder 

Inom livsmedel har vi sett över våra kriterier för soja och palmolja i foder. Vi har uppdaterat kriterietexterna, förtydligat kravens omfattning och utökat förslag till bevis och uppföljning. 

I det förslag som skickades ut på remiss tidigare i våras fanns också ett spjutspetskrav med för segregerad fodersoja. Där kommer vi att avvakta med publicering, främst på grund av att vi inte kunnat bedöma tillämpningen av EU:s avskogningsförordning, som nyligen offentliggjorts.

 -Det betyder inte att vi släpper kravet på segregerad soja, men att i nuläget publicera ett nytt kriterium som vi kan behöva justera inom kort kan orsaka otydlighet och onödig administration för både köpare och säljare, säger Charlotta Sjöström. 

Vi kommer att fortsätta bevaka utvecklingen kring avskogningsförordningen och eventuellt publicera i ett senare skede när vi vet mer om vilken effekt den kommer få för olika aktörer på marknaden. 

Samtidigt ser vi att flera aktörer i branschen höjer sin ambition genom samarbetet i Svenska plattformen för riskgrödor. De färdplaner som plattformens medlemmar nu jobbar utifrån kommer att komma offentliga kunder till gagn. 

Uppdaterade och skärpta krav för palmolja i livsmedel 

Den andra delen av de reviderade kriterierna berör palmolja i livsmedel. Även där uppdaterar vi befintliga kriterier på samma sätt som inom foder och kemisk-tekniska produkter. Utöver det skärper vi kravet på segregerad palmolja från att ha varit ett spjutspetskrav till att bli ett avancerat krav. Samtidigt får det avancerade kravet ett eget unikt kravID för bättre funktionalitet i externa digitala system. Vi hoppas att det ska upplevas som en förbättring. 

Uppdaterade krav för palmolja i kemisk-tekniska produkter 

I kriterierna för kemisk-tekniska produkter är kraven omformulerade för att på ett tydligare sätt visa vilka hållbarhetsaspekter som omfattas.  

Kriterium för mer hållbart producerad palmolja i foder

Kriterium för Mer hållbart producerad fodersoja

Kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll 

Livsmedelbloggen