Start

Offentlig upphandling kan påverkas om det blir aktuellt med IPI-åtgärder

Publicerad 24 april 2023

IPI-förordningen kan användas av Europeiska kommissionen för att begränsa tillträdet i offentliga upphandlingar för företag från tredjeländer. Kommissionen har tagit fram riktlinjer för hur förordningen ska tillämpas men har i dagsläget inte beslutat om någon IPI-åtgärd.

– IPI-förordningen innebär i nuläget inte några krav på upphandlande organisationer och leverantörer. Om kommissionen beslutar om en IPI-åtgärd skulle det dock påverka de upphandlingar som inleds efter beslutet och som omfattas av åtgärden, säger Sophia Anderberg, senior jurist på Upphandlingsmyndigheten.

En IPI-åtgärd innebär bland annat att tillträdet i offentliga upphandlingar begränsas för företag från tredje länder som omfattas av åtgärden, att anbudsgivare ska kunna lämna information om ägarförhållanden och att vinnande leverantör begränsas i möjligheten att använda sig av underleverantörer och varor från tredje land.

– För leverantörer är IPI-förordningen en av många anledningar att ha kontroll över och kunna lämna information om såväl ägarförhållanden som leveranskedjor. Exempelvis kan det finnas anledning att i god tid överväga om förordningen behöver beaktas i avtal med underleverantörer, säger Sophia Anderberg.

Endast upphandlingar över vissa tröskelvärden kan beröras. För varor och tjänster rör det sig om minst 5 miljoner euro. Om kommissionen fattar beslut om en IPI-åtgärd så kommer beslutet att innehålla mer specifik information om vilka upphandlingar som berörs. Upphandlingsmyndigheten bevakar utvecklingen för att kunna ge stöd om det blir aktuellt med IPI-åtgärder och har tagit fram information om IPI-förordningen.

IPI-förordningen och offentlig upphandling