Start

Reviderade arbetsrättsliga villkor för skogsvårdare publiceras

Publicerad 30 maj 2023

Med anledning av nya kollektivavtal 2023 har vi i dialog med arbetsmarknadens parter tagit fram reviderade arbetsrättsliga villkor för skogsvårdare.

Med skogsvårdare menas de arbetstagare som exempelvis utför skogsvård genom plantering och röjning. 

De arbetsrättsliga villkoren för skogsvårdare omfattar lön, semester och arbetstid. Nivåerna har identifierats i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i Skogsavtalet mellan GS-facket (Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch) och Gröna arbetsgivare.

Vi har tillsammans med arbetsmarknadens parter tidigare genomfört en riskbedömning som visade att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för skogsvårdare i upphandlade kontrakt. Riskbedömningen kan ni som upphandlande organisation använda som en del i behövlighetsbedömningen, om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Arbetsrättsliga villkor för skogsvårdare
Riskbedömning skogsvårdare

När ska arbetsrättslig villkor tillämpas?

Bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor ska tillämpas när upphandlande organisationer bedömer att det finns risk för att arbetstagare får oskäliga arbetsvillkor under tiden de utför kontraktet. Av den anledningen behöver upphandlande organisationer göra en behövlighetsbedömning. Det innebär att genomföra en riskanalys för att undersöka eventuella risker för snedvridning av konkurrensen genom att ge arbetare oschyssta arbetsvillkor. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika yrken. Våra riskbedömningar är en vägledning för en slutgiltig behövlighetsbedömning som görs inför den enskilda upphandlingen. Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor så är det vår ambition att även att ta fram villkor.