Start

Trendens: Turbulent samtid – hållbar framtid

Publicerad 31 januari 2023

Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet. Årets tema är ”Turbulent samtid – hållbar framtid”. Innehållet i rapporten speglar dagens utmaningar och visar bland annat hur tre kommuner använder sina inköp för att skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid.

– Förväntningarna på de offentliga affärerna är höga. Upphandlingsmyndighetens roll är bland annat att, tillsammans med andra, verka för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att ställa om till ett mer hållbart samhälle. En roll som blir allt viktigare, säger Inger Ek som är Upphandlingsmyndighetens generaldirektör.

Pandemin, kriget i Ukraina och klimatförändringarna är några exempel på att samtiden är turbulent. Samtidigt som dagens utmaningar hanteras måste beslutsfattare på olika nivåer rikta blicken mot framtiden. Hur ska välfärden finansieras och hur vi ställer om till ett fossilfritt samhälle är två viktiga frågor som kräver svar.

I årets Trendens lyfter myndigheten fram tre kommuner som på olika sätt använder sin köpkraft för att ställa om. Karlstad använder innovation i upphandling för att hitta den bästa lösningen, Malmö visar att engagerade medarbetare och stöd från politiken är ett framgångsrecept och Huddinge framtidssäkrar välfärden genom att ha koll på sina inköp.

– Förutsättningarna varierar mycket för olika organisationer. Det finns inte bara ett sätt att arbeta på och det finns inte en aktör som sitter på hela lösningen. Därför är det viktigt att alla delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Först då blir de offentliga inköpen det strategiska verktyg för omställning som de har potential att vara, säger Inger Ek.

I Trendens bjuder myndigheten också det första resultatet från den nationella upphandlingsenkäten som myndigheten genomförde i oktober. Hela resultatet kommer att publiceras till våren. Två utmaningar som myndigheten ser i den första analysen är cirkulär ekonomi och krisberedskap kopplat till inköp.

Mer om innehållet i Trendens

  • Inköpen kan göra skillnad för människor och miljö. En intervju med myndighetens hållbarhetschef Kristian Hemström
  • Föreningen Rättvist byggande arbetar för sund konkurrens i byggbranschen. En artikel om byggbranschen utmaningar.
  • Offentliga inköp i en osäker värld. En artikel om krisberedskap.
  • I artikeln större frihet med nytt regelverk förklarar Erika Hanses som är chef för myndighetens Frågeservice vad det förenklade regelverket innebär.

Ta del av Trendens 2022 som pdf och webbsidor