Start

Upphandlingsstöd vid utfasning av lysrör

Publicerad 22 februari 2023

Under år 2023 blir det förbjudet med kvicksilver i lysrör. Hur påverkar det upphandlingar av belysning i offentlig sektor? Vi förklarar vad förändringen innebär och ger bland annat förslag på vilka hållbarhetskrav som kan ställas i offentlig upphandling.

Lysrör är en av Sveriges vanligaste ljuskällor och används ofta i offentliga miljöer som skolor och sjukhus men också i bostäder. Ljuskällan är i många fall inte tillräckligt energieffektiv, vilket gjort att den redan fasats ut i viss utsträckning. Lysrör är också en ljuskälla som innehåller kvicksilver och redan år 2006 startade arbetet med att fasa ut användningen av kvicksilver inom EU. En förändring i EU:s RoHS-direktiv medför att användning av kvicksilver förbjuds i lysrör. Utfasningen av lysrör innehållande kvicksilver sker den 24 februari 2023 respektive den 24 augusti 2023 beroende på typ av lysrör.

För att se till att få lämpliga lysrör i och med utfasningen är det viktigt att ställa krav vid offentlig upphandling. Det är även viktigt att kraven som ställs utgår ifrån olika typer av upphandlingsscenarier. Vi har formulerat ett flertal hållbarhetskriterier för belysning som kan nyttjas för att ha relevanta krav att använda vid upphandling.

De finns också relevant information om utfasningen av lysrör hos exempelvis Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Belysningsbranschen.

Upphandling av belysning i och med utfasning av lysrör