Start

Upphandling av belysning i och med utfasning av lysrör

Under år 2023 blir det förbjudet med kvicksilver i lysrör. Hur påverkar det upphandlingar av belysning i offentlig sektor? I detta stöd förklarar vi vad förändringen innebär och ger bland annat förslag på vilka hållbarhetskrav som kan ställas i offentlig upphandling.

En förändring i EU:s RoHS-direktiv medför att lysrör innehållande kvicksilver förbjuds. Utfasningen av lysrör innehållande kvicksilver sker den 24 februari 2023 respektive den 24 augusti 2023 beroende på typ av lysrör. Utfasningen gäller förbud av import och tillverkning av lysrören inom EU. Däremot får de lysrör som redan finns på marknaden säljas ut och användas tills livslängden är slut.

Mer information om förbudet och RoHS-direktivet (Energimyndigheten)

Viktigt att se över befintliga avtal

För aktörer som använder sig av offentlig upphandling för att köpa in nya ljuskällor är det viktigt att snabbt ta till sig konsekvenserna av skärpningen i RoHS-direktivet. Vid utfasningsdatum är det förbjudet att sätta nya lysrör med kvicksilver till försäljning på marknaden. Vissa armaturer kan då bli oanvändbara.

Skärpningen berör i stort sett alla offentliga lokaler och påverkar många beställare. Det är därför viktigt att säkerställa att flera leverantörer upphandlas som kan erbjuda alternativa ljuskällor, armaturer och projektering samt installation av dessa. Det kan vara aktuellt att du som offentlig beställare ser över befintliga avtal för upphandling av belysning. Belysningsbranschen lyfter även fram utmaningen för dem att få fram tillräckligt många Så även om du har en upphandlad leverantör kan problem med leveranskapacitet uppstå.

Passande kravställning till olika upphandlingar

För att se till att få lämpliga lysrör i och med utfasningen är det viktigt att ställa krav vid offentlig upphandling. Det är även viktigt att kraven som ställs utgår ifrån olika typer av upphandlingsscenarier. Vi har formulerat ett flertal hållbarhetskriterier för belysning som kan nyttjas för att ha relevanta krav att använda vid upphandling.

Nedan följer exempel på scenarier för upphandling som du som upphandlande organisation kan tänkas ställas inför. Vid respektive situation följer tips på hur du med hjälp av våra hållbarhetskriterier kan kravställa, i enlighet med förbudet av kvicksilver i lysrör. Kraven som anges är exempel på krav som är lämpliga att ställa i upphandling. Det kan givetvis även finnas andra relevanta krav, se därför inte nedanstående urval av krav som komplett utan som lämpliga exempel.

Observera också att scenarierna nedan är fiktiva och anpassningsbara. Står det exempelvis att det är en region som är upphandlande organisation kan samma situation och kriterier vara relevanta även för en annan typ av upphandlande organisation

Hitta hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för belysning hittar du i vår kriterietjänst.

Kriterietjänsten