Start

Utbildningspaket om hur upphandling kan bidra till kvalitet i arkitektur och gestaltad livsmiljö

Publicerad 31 maj 2023

Som ett komplement till vårt stöd om hur offentlig sektor kan bidra till kvalitet i arkitektur och gestaltad livsmiljö genom upphandling, har vi nu även tagit fram ett utbildningspaket. Vi hoppas att materialet ska bidra till att öka kompetensen inom upphandlande organisationer.

Utbildningsmaterialet kan användas av upphandlande organisationer för att öka kompetensen och kunskapen internt, om hur man med hjälp av offentlig upphandling kan uppnå kvalitet i arkitektur och gestaltad livsmiljö. Det finns även ett avsnitt om hur upphandlande organisationer kan arbeta med universell utformning genom hela byggprocessen, för att byggda miljöer ska kunna användas av så många som möjligt.

– Materialet kan användas som ett underlag i interna utbildningar. Där deltagarna kan reflektera och diskutera hur just deras upphandlande organisation, med hjälp av offentlig upphandling, kan uppnå kvalitet i arkitektur och gestaltad livsmiljö, säger Ola Stjärnborg, hållbarhetsspecialist med fokus på bygg, Upphandlingsmyndigheten.

Innehållet i utbildningspaketet består av en presentation i PowerPoint med tillhörande talmanus. Se de framtagna bilderna som förslag. Den som håller utbildningen kan gärna komplettera med bilder från den egna verksamheten.

Utbildningsmaterialet vänder sig till intressenter som påverkar på vilket sätt arkitektur och gestaltad livsmiljö tar sig uttryck i upphandling och förfrågningsunderlag, exempelvis byggprojektledare, upphandlare, arkitekter och hållbarhetsstrateger.

Ladda ner: Utbildning – Uppnå kvalitet i arkitektur och gestaltad livsmiljö

Vårt webbstöd: Ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö