Start

Årsredovisning 2023: ökad efterfrågan på stöd inom offentlig upphandling

Publicerad 01 mars 2024

2023 var ett händelserikt år för Upphandlingsmyndigheten. Efterfrågan på våra stöd och tjänster ökade kraftigt och resulterade i fler än 1,2 miljoner besök till vår webbplats.

– Det är en ökning med 20 procent jämfört med föregående år. Det är framförallt våra kriterie- och statistiktjänster som bidragit till ökningen, berättar Marjo Nevala Löfkvist, samordnare för årsredovisningen.

Under 2023 publicerade vi flera aktuella rapporter, bland annat Nationella upphandlingsrapporten. Intresset för den bidrog till att det kom in fler förfrågningar till myndigheten om att delta i evenemang kring strategisk inköpsledning. Vi ökade också möjligheten att ta del av upphandlingsstatistik genom att för första gången publicera statistik som öppna data.

– Det är glädjande att statistiken används mer än tidigare och att trenden verkar fortsätta i takt med att fler produkter och analyser produceras. Öppna data möjliggör för andra att använda vår statistik för att utveckla nya lösningar och skapa samhällsnytta, berättar generaldirektör Inger Ek.

“Vi har rört oss från bilden av upphandling som ren formalia, till att idag prata om offentliga affärer som ett strategiskt verktyg som kan bidra till samhällsnytta och välfärd.”

Inger Ek, generaldirektör

I årsredovisningen sammanfattas myndighetens resultat, intäkter och kostnader. Inger Ek blickar också tillbaka på åtta år som generaldirektör. Snart lämnar hon över stafettpinnen till en efterträdare.

– Det har varit händelserika år. Jag upplever att både myndigheten och synen på de offentliga affärerna har genomgått en snabb utveckling och förändring. Vi har rört oss från bilden av upphandling som ren formalia, till att idag prata om offentliga affärer som ett strategiskt verktyg som kan bidra till samhällsnytta och välfärd, säger hon.

Upphandling för nära 900 miljarder

Offentliga verksamheter i Sverige upphandlar varor och tjänster till ett värde av nära 900 miljarder kronor årligen. Det motsvarar nästan en sjättedel av Sveriges BNP. Offentliga affärer kan därmed skapa stor samhällsnytta och bidra till samhällsutvecklingen. Här har myndigheten ett viktigt uppdrag. Vi erbjuder kunskap, stöd och tjänster om offentliga affärer som riktar sig till både upphandlande organisationer och näringslivet.

Under 2023 fördjupades samarbetet med bland annat Norges och Finlands motsvarigheter till Upphandlingsmyndigheten. Vi startade också ett nytt näringslivsråd där representanter från företag och branschorganisationer träffas och delar erfarenheter med varandra.

– Näringslivsrådet är en plattform för att dela kunskap och tillsammans med leverantörerna få en fördjupad förståelse för utvecklingen på den offentliga marknaden. Det är också en möjlighet för oss som myndighet att bättre förstå företagens perspektiv och behov, avslutar Inger Ek.

Upphandlingsmyndighetens årsredovisning 2023