Start

Flest valfrihetssystem i kommunerna

Publicerad 14 juni 2024

I maj 2024 fanns totalt 451 valfrihetssystem i Sverige. Samtliga regioner och drygt hälften av kommunerna hade minst 1 valfrihetssystem i drift. Flest fanns i Stockholm, Nacka och Sollentuna. Av kommunernas 321 valfrihetssystem avsåg 45 procent hemtjänst.

Kommuner och regioner kan införa så kallade valfrihetssystem för vissa hälsovårds- och socialtjänster. För kommunerna är det frivilligt medan det för regionerna är obligatoriskt inom primärvården.

Valfrihetssystemen omfattar exempelvis äldreomsorg, social omsorg för personer med funktionsnedsättning, barnmorsketjänster, tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare.

Antalet annonserade valfrihetssystem har ökat årligen sedan 2016 men minskar något 2024 jämfört med 2023.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2024. Not: För 2015 och 2016 avser uppgifterna oktober månad. För 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 avser uppgifterna september månad. För 2022, 2023 och 2024 avser uppgifterna maj månad.    

Sju av tio valfrihetssystem finns kommunerna och av Sveriges 290 kommuner hade 152 i maj 2024 inrättat minst ett valfrihetssystem. Av kommunernas totalt 321 valfrihetssystem avsåg 144, eller 45 procent, vård i hemmet (hemtjänst), 14 procent avsåg tjänster för dagcenter och 12 procent avsåg äldreomsorg.

Av de 118 valfrihetssystem som var i drift i regionerna i maj 2024 avsåg 22 procent tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare följt av tandläkarvård, 14 procent, och mentalvård på sjukhus, 6 procent.

Inom staten har Arbetsförmedlingen möjlighet att använda valfrihetssystem inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. I maj 2024 hade Arbetsförmedlingen 12 valfrihetssystem i drift som avsåg olika jobbsökningstjänster.

Annonserade valfrihetssystem i Sverige 2024 - statistikartikel