Start

Planen för årets statistikpubliceringar är klar

Publicerad 06 februari 2024

Upphandlingsmyndigheten är statistikmyndighet med ansvar för att utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling. Under 2024 kommer vi att publicera statistik vid nio tillfällen. I april månad publiceras statistik som visar bland annat hur många upphandlingar som annonserades under 2023, vad som köptes och av vem.

Vår statistik är uppdelad i olika områden. Upphandlingsstatistik som baseras på annonser om upphandling och rättsfallsstatistik som baseras på domar och beslut. Vi tar även fram statistik om yrkesgruppen upphandlare/inköpare, upphandlande organisationer samt värdet av den offentliga upphandlingen. Den statistiken baseras på uppgifter från exempelvis SCB.

– Statistiken publiceras i vår statistikdatabas och som öppna data. Vi publicerar också ett stort antal statistikartiklar varje år där vi beskriver trender och presenterar viktiga nyckeltal, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

I databasen finns uppgifter om bland annat antal upphandlingar och antal anbud, vad som upphandlas av vem och hur. Där finns också uppgifter om vilka leverantörer som vinner upphandlingar, hur vanligt det är att en upphandling överprövas, typ av avtal, vilket förfarande som använts och mycket annat. Det är också möjligt att ta fram uppgifter om en enskild upphandling.

Statistikpubliceringar under 2024

Mars

  • Upphandlande organisationer i Sverige, 2023

April

  • Annonserade upphandlingar i Sverige, 2023
  • Överprövningsärenden i Sverige, 2023
  • Yrkesgruppen inköpare och upphandlare i Sverige, 2022

Juni

  • Annonserade valfrihetssystem i Sverige, 2024

Oktober

  • Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige, 2022

November

  • Efterannonserade upphandlingar i Sverige, 2023
  • Överprövning av annonserad upphandling i Sverige, 2023

December

  • Annonserade upphandlingar i Europeiska unionen, 2023

Tre sätt att ta del av statistiken

I statistiktjänsten kan du läsa artiklar som ger dig överblick och viktiga nyckeltal.

Statistiktjänsten

Statistikdatabasen ger dig stora möjligheter att ta fram precis finns du är intresserad av. 

Statistikdatabasen

Statistiken finns även öppna data.

Öppna data