Start

Reviderad vägledning för säkerhetsskyddad upphandling

Publicerad 04 april 2024

Vägledningen vänder sig till alla som är involverade i säkerhetsskyddade upphandlingar. De flesta avsnitten riktar sig främst till upphandlande organisationer, men även leverantörer behöver förstå processen. Ett avsnitt är specifikt riktat till anbudsgivare.

Under den senaste tiden har frågor kring säkerhetsskydd fått ökad uppmärksamhet i media, både med tanke på det försämrade säkerhetsläget globalt och de påvisade bristerna i säkerhetsskyddet hos känsliga verksamheter. Det finns ett ökat behov av att integrera frågor om säkerhetsskydd i upphandlingsprocessen på ett mer omfattande sätt än tidigare. För att möta detta behov presenterar vi här en uppdaterad vägledning för offentliga upphandlingar som kräver säkerhetsskydd, känd som säkerhetsskyddade upphandlingar. Den senaste uppdateringen av vår vägledning syftar dels till att harmonisera med gällande regelverk och de senaste förändringarna på området, dels till att göra vägledningen mer ändamålsenlig och användbar för våra målgrupper.

Ni som upphandlande organisation måste vid säkerhetsskyddade upphandlingar följa både säkerhetsskyddslagstiftningen och upphandlingslagstiftningen.

Vägledningen vänder sig till alla som är involverade i säkerhetsskyddade upphandlingar, inklusive upphandlare, jurister, chefer, säkerhetsansvariga och leverantörer. De flesta avsnitten riktar sig främst till upphandlande organisationer, men även leverantörer behöver förstå processen, särskilt för att kunna planera samt beräkna pris och tidsåtgång. Ett avsnitt är specifikt riktat till anbudsgivare.

– Vägledningen fokuserar på samspel mellan dessa regelverk. Den ger läsaren en teoretisk bakgrund till säkerhetsskyddade upphandlingar samtidigt som den erbjuder praktisk vägledning för genomförandet, säger Michal Kasina på Upphandlingsmyndigheten.

Säkerhetsskyddslagstiftningen innebär att sådana upphandlingar måste utformas och genomföras på ett särskilt sätt jämfört med vanliga upphandlingar. Därför är det värdefullt att de som arbetar med upphandling även har en grundläggande förståelse för säkerhetsskydd. Förutom upphandlingsaspekten ger vägledningen en översiktlig introduktion till säkerhetsskydd och säkerhetsskyddslagstiftningen.

– Många upphandlande organisationer behandlar säkerhetskänsliga verksamheter och upphandlingsfrågor isolerat. Det resulterar i att upphandlingar sker som en linjär process utan effektivt samarbete. En förutsättning för framgångsrika säkerhetsskyddade upphandlingar är en organisation med stark säkerhetskultur, välgrundade analyser, delad kompetens och ett etablerat tvärfunktionellt samarbete, säger Michal Kasina på Upphandlingsmyndigheten.

Länk till reviderad vägledning för säkerhetsskyddad upphandling