Start

Tyck till om nytt hållbarhetskriterium för städkemikalier

Publicerad 15 januari 2024

Vid städning används många olika typer av rengöringsmedel som kan vara miljö- och hälsofarliga. Upphandlingsmyndigheten har i dag ett kriterium som ställer krav på att de städkemikalier som används ska vara miljömärkta. Det behöver nu revideras. Det nya kriterieförslaget begränsar miljöfarliga, sensibiliserande och/eller hälsofarliga rengöringsmedel, rengörande golvvårdsmedel, handdiskmedel, maskindiskmedel samt tvättmedel. Vi vill ha synpunkter på förslaget senast den 16 februari 2024.

Förändringar i kriterium 11386 Miljömärkta städkemikalier

När vi utvecklar våra hållbarhetskriterier är en del av arbetet att bedöma om det är möjligt att ställa krav på märkning. Det kan innebära att vi gör en granskning av en eller flera märkningar på det aktuella området för att se om de uppfyller samtliga rekvisit i LOU för att ställa krav på märkning. En märkning där vi nu har bedömt att det finns tveksamheter är RSPO. I vårt kriterium 11386 Miljömärkta städkemikalier finns krav på märkningar som i sin tur innehåller krav på RSPO-märkt palmolja. Därför reviderar vi nu detta kriterium.

För att underlätta för de många små leverantörer som finns i städbranschen har vi tagit fram förslag på ett kriterium som kan verifieras av tre vanligt förekommande miljömärkningar: Nordisk miljömärkning (Svanen), Bra Miljöval och EU Ecolabel.

När ska kriteriet användas?

Kriteriet 11567 Städkemikalier som föreslås ersätta nuvarande kriterium är tänkt att användas i samband med upphandling av städtjänster där leverantören själv står för att tillhandahålla städkemikalier.

I en produktupphandling som avser städkemikalier används i stället våra hållbarhetskriterier för kemiska produkter. Det gäller också vid upphandling av städtjänster där upphandlande organisation tillhandahåller de städkemikalier som leverantören ska använda vid uppdragets utförande.

Vem kan lämna synpunkter?  

Fram till den 16 februari 2024 är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av städtjänster är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.  

Förslag på nytt kriterium för städkemikalier 

Svarsformulär för att lämna synpunkter

Så behandlar vi personuppgifter