Start

Christian Blume - upphandlingsjurist

Publicerad 28 februari 2023
  • Om oss
ChristianBlume_RundBild.jpg
Christian Blume, jurist på Enheten för upphandling och marknad

Hur skulle du beskriva din roll på myndigheten?

– Jag arbetar främst med juridiska frågor och frågeställningar inom olika aspekter av rättsområdena statsstöd och upphandling, där jag tar fram stöd och vägledningar som myndigheten publicerar på sin webb.

Vad uppskattar du med jobbet?

– Det är skiftande, mångfacetterat och mycket lärorikt. Upphandlingsmyndighetens uppdrag spänner över ett vittomfamnat område som är så stort att det är tveksamt om någon någonsin kan bli fullärd. Att man ständigt kan fortsätta att lära sig nya saker, det uppskattar jag!

Vad är du stolt över?

– Mina kollegor. Jag vet att det låter som en sliten klyscha, men en klyscha kan ändå vara sann, och det är den i det här fallet. Mina kollegor är oerhört drivna jurister, kommunikatörer, analytiker och experter av olika slag. Och de är oerhört bra på – och villiga att – dela med sig av sina kunskaper på ett sätt som är mycket inspirerande.

Vad lockade dig till Upphandlingsmyndigheten?

– Möjligheten att både få förkovra mig vidare inom upphandling och statsstöd och att få förmedla stöd och vägledning inom dessa områden till våra kunder.

Tycker du att du har utvecklats inom jobbet och på vilket sätt?

– Den frågan är flerbottnad. Upphandlingsmyndigheten ger sina medarbetare möjlighet att utvecklas såväl inom ramen för sina kompetenser som förkovran och vidareutveckling inom nya, intressanta områden, och sättet vi arbetar på främjar verkligen dessa möjligheter. Själv tycker jag att jag har utvecklat mina kompetenser inom de rättsliga områden jag förväntas täcka, men jag tycker även att jag har utvecklat sättet jag jobbar på tillsammans med mina kollegor. Pandemin tvingade oss alla att förhålla oss till nya arbetskanaler, på gott och ont, men jag tycker att vi har utvecklat vår arbetsmetodik utifrån detta och därmed tycker jag mig som medarbetare också ha utvecklats på ett mycket positivt sätt.

På vilket sätt kan du påverka och bidra till samhällsnyttan?

– Genom de processer vi har för att tillvarata signaler och identifiera våra kunders behov. Jag hoppas och tror att vi genom dem kan ligga i framkant för att, inom ramen för vårt uppdrag och med ett effektivt utnyttjande av våra resurser, påverka den offentliga affären i positiv riktning och bidra till samhällsnyttan.