Start

Vilka leverantörer avses?

De leverantörer som vill delta i en reserverad upphandling ska uppfylla de förutsättningar som anges i antingen första eller andra punkten i bestämmelsen i respektive upphandlingslag.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK). 

Leverantörer som avses i första punkten 

De leverantörer som avses i bestämmelsens punkt 1 är skyddade verkstäder eller leverantörer där verksamhetens främsta syfte är social eller yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta krav brukar kallas för verksamhetskravet. 

För att leverantören ska få delta i en reserverad upphandling måste även minst 30 procent av de som sysselsätts i verksamheten vara personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta krav brukar kallas för andelskravet.

Regler om reserverad upphandling

Leverantörer som avses i andra punkten 

De leverantörer som avses i bestämmelsens andra punkt ska uppfylla båda dessa förutsättningar: 

  • Leverantören ska fullgöra kontraktet inom ramen för program med skyddad anställning. 
  • Minst 30 procent av de som sysselsätts i den aktuella verksamheten är personer med skyddad anställning (andelskravet).

Regler om reserverad upphandling

Vem kan vara leverantör?

Begreppet leverantör ska tolkas extensivt. Det är inte tillåtet att kräva att en leverantör ska ha en särskild associationsrättslig form och kriterierna i reserverade upphandlingar innebär inte några krav på att en skyddad verkstad eller ett socialt företag ska ha en särskild associationsrättslig form eller struktur. 

Det innebär att en enhet inom en juridisk person kan vara leverantör och lämna anbud i en specifik upphandling. I sådana fall behöver endast den mindre enheten uppfylla kriterierna för att delta i en reserverad upphandling. Vem som är leverantör måste bland annat avgöras utifrån vem som är anbudsgivare.