Start

Valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att inrätta ett valfrihetssystem där brukaren får välja bland leverantörerna i systemet.

År 2020 fanns 449 annonser av tjänster enligt LOV, vilket var 7 fler än föregående år. Valfrihetssystem enligt LOV kan bara införas av kommuner och regioner och av Arbetsförmedlingen. Av annonserna avser 323 kommuner och 116 regioner. Arbetsförmedlingen hade 10 annonser om valfrihetssystem enligt LOV.

Lagen om valfrihetssystem

Antal annonser enligt LOV, 2016 - 2021
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kommuner 300 306 313 318 321 323
Regioner 113 118 118 113 112 116
Arbetsförmedlingen 1 2 6 7 9 10
Totalt 414 426 437 438 442 449

Källa: Upphandlingsmyndigheten (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021. Not: För 2015, 2016 och 2021 avser uppgifterna oktober månad. För 2017, 2018, 2019 och 2020 avser uppgifterna september månad.