Start

Processer för e-handel

När en organisation inför e-handel påverkas den befintliga inköpsprocessen. Det tillkommer även drift och support kopplat till e-handelssystemet.

Beställa i e-handelssystemet

När det är klart vad beställningen avser och vilken leverantör som ska få ordern är det dags att beställa i systemet. I processen ingår att:

  • söka fram och välja tjänst
  • skapa beställningen
  • attestera beställningen
  • kvittera leverans/-er
  • hantera den elektroniska fakturan vid avvikelser från beställning

Support e-handel 

Eftersom e-handel berör många användare, och eftersom avtal kontinuerligt ansluts och tas bort, behöver organisationen ha en process för support och drift av e-handel och en förvaltning av det underliggande it-stödet.

Supportprocessen omfattar det operativa arbetet med att ta emot, hantera och avsluta supportärenden. 

Läs mer om organisation för e-handel 

Drift e-handel

E-handel handlar om att skapa elektroniska flöden mellan köpare (beställare) och säljare (leverantör). För att det ska gå att beställa från ett avtal i ett e-handelssystem behöver organisationen först ansluta det avtal som den har med leverantören. I princip alla avtal och leverantörer kan anslutas till ett e-handelssystem via olika anslutningsmetoder.

För att nå fördelarna med e-handel så bör köparen arbeta för att ansluta så många avtal som möjligt. Det går att påbörja anslutning av en leverantör så snart ett avtal är tecknat. Det blir enklare för användarna om det finns så få tillvägagångssätt som möjligt för att beställa.