Start

E-handel

E-handel är ett sätt att skapa en effektiv inköpsprocess som ger fördelar både för köpare och leverantörer. E-handel innefattar processen efter tilldelat kontrakt till beställning, leverans och faktura.

Fördelar för offentlig sektor

Att införa e-handel i offentlig sektor har många fördelar. De brukar sammanfattas så här:

 • ökad avtalstrohet 
 • kostnadsbesparingar 
 • tidsbesparingar
 • ökad intern kontroll
 • förbättrade möjligheter till uppföljning och analys
 • positiv miljöpåverkan

Aspekter i e-handelsprocessen

För att lyckas med e-handel och uppnå fördelarna så bör man tänka på de här aspekterna:  

 • strategi och styrning
 • organisation
 • processer
 • uppföljning och analys
 • it-stöd.
Illustration av e-handelsprocessen

Strategi och styrning

Genom att införa e-handel kan en organisation skapa effektiva digitala inköpsprocesser. Det behövs dock en strategi för både införande och drift samt möjlighet att utöva viss styrning av organisationen för att kunna uppnå målsättningarna.

Strategi och styrning

Organisation

Att införa e-handel innebär att roller och ansvar för olika arbetsuppgifter förändras. När en organisation inför e-handel behöver den därför sannolikt förtydliga de roller och ansvar som finns för e-handelsprocessen på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Organisation

Processer 

När en organisation inför e-handel påverkas den befintliga inköpsprocessen. Det tillkommer även drift och support kopplat till e-handelssystemet.  

Processer

Uppföljning och analys

E-handel ger bra förutsättningar till detaljerad uppföljning. Information från ett e-handelssystem kan, i kombination med data från ekonomisystem och avtalssystem, användas för att följa upp och analysera inköpen på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Uppföljning och analys

It-stöd

Att införa e-handel är att digitalisera affärsprocesserna genom att använda moderna system- och kommunikationslösningar.

It-stöd

Fördelar för leverantörer till offentlig sektor

För leverantörer innebär e-handel en möjlighet

 • att effektivisera leveransprocessen. När man får in en elektronisk order går det att koppla den till egna order-, lager- och faktureringssystem. 
 • att effektivisera fakturaprocessen genom fakturering med e-faktura. Då kan leverantören snabbare få betalt för sin leverans.
 • till ökad avtalstrohet. Anställda på offentliga organisationer gör fler beställningar från upphandlade ramavtal, då de finns inlagda i inköpssystemet.