Start

Bildexempel universell utformning i byggd miljö

  • Bygg, anläggning och fastighet
  • Webbvägledning

Vi visar här hur andra har arbetat med universell utformning i byggd miljö med några bildexempel på hur universell utformning kan uttryckas i det färdigbyggda. Exemplen handlar om nybyggnad, ombyggnad och inspirerade lösningar vid anläggning av miljöer. Exemplen är från Sverige och även andra länder i Europa.

Trappa med en inbygg lyftplatta.
En trappa för att överbrygga nivåskillnaden. Halva trapputrymmet är avdelat för en så kallad flexsteptrappa – en mobil trappa som lätt omvandlas till lyftplatta när det behövs, för besökare som av olika skäl inte kan använda trappor, till exempel rullstolsanvändare, föräldrar med barnvagn, personer med knä- eller ledbesvär. Trappan manövreras enkelt av användaren med en knapp som fäller ihop trappstegen till en platta, och efter förflyttningen återgår i trappläge. Exemplet är hämtat från ett kulturhistorisk byggnad. Ett annat alternativ skulle kunna vara en ramp men här var det inte tekniskt möjligt att ha det.  
Entrè med automatiska dörrar
Huvudentrén har automatiskt sidskjutande dörrar och inga nivåskillnader. Vindfånget har utformats som en svängd sluss för att bibehålla ett högt energivärde i huset. Risken för översvämningar har tagits omhand genom kanalisering av vatten utanför byggnaden, kombinerat med svag lutning. Bildexemplet är hämtat från Handicaporganisationernes Hus i Köpenhamn, där alla funktionshinderorganisationer i Danmark har varit i delaktiga i utformningen. Världens mest tillgängliga kontor (Akademikerförbundet SSR:s webbplats)
Universellt utformad lekpark
En lekplats för alla innehåller lekredskap och möjligheter för alla barn att utmanas utifrån sin egen förmåga. Man kan också med fördel använda olika färger, kontraster och markmaterial som underlättar orienteringen.
Taktil markering i golvet
Här har man eftersträvat efter att hitta taktila ledstråk och kontraster som både är funktionella och passar in i en kulturhistorisk miljö.
Receptionsdisk
En reception i olika höjder ger både personal och besökare bättre möjlighet till god kommunikation och att utföra ärenden oberoende av personens längd eller sittande/stående. Receptionen är också försedd med hörslinga och hörselteknisk utrustning. Kontraster och skyltning ger området tydlighet lätt uppfattbart för ankommande besökare. Exemplet är hämtat från Handicaporganisationernes Hus i Köpenhamn. Ett annat alternativ skulle kunna vara en höj- och sänkbar receptionsdisk som går att anpassa. Värdens mest tillgängliga kontor (Akademikerförbundet SSR:s webbplats)
Övergångsställe
Ett exempel på utformning av övergångsställe i Spanien, som fungerar både för gående eller rullande och för seende och icke-seende. Rampen ned till gatan är belagd med varningsplattor som gör den icke-seende uppmärksam på att denna väg leder ned till biltrafikerad gata.