Start

Energiprestanda för medium och finfilter – Teknisk specifikation

Energianvändningen enligt RS 4/C/001– 2019 Eurovent rating Standard for the Certification of Air Filters för maxvärden för årlig energianvändning kWh.

Årlig energikonsumtion för ePM1-filter 

ePM1 and ePM1,min ≥ 50 % 
Upphandlingskravnivå Spjutspets Avancerad Bas
Krav för ePM1 A+ A B C
 50 & 55 %  800  900 1050 1400
 60 & 65 %  850  950 1100 1450
 70 & 75 %  950  1100 1250 1550
 80 & 85 %  1050  1250 1450 1800
 >90 %  1200  1400 1550 1900

Årlig energikonsumtion för ePM2,5-filter

ePM2.5 and ePM2.5,min ≥ 50 % 
Upphandlingskravnivå Spjutspets Avancerad Bas
Krav för ePM2,5 A+ A B C
50 & 55 % 700 800 950 1300
60 & 65 % 750 850 1000 1350
70 & 75 % 800 900 1050 1400
80 & 85 % 900 1000 1200 1500
>90 % 1000 1100 1300 1600

Årlig energikonsumtion för ePM10-filter 

ePM10  ≥ 50 % 
Upphandlingskravnivå Spjutspets Avancerad Bas
 Krav för ePM10 A+ A B C
50 & 55 % 450 550 650 750
60 & 65 % 500 600 700 850
70 & 75 % 600 700 800 900
80 & 85 % 700 800 900 1000
>90 % 800 900 1050 1400