Start

Nu lanserar vi de nya och uppdaterade kriterierna för hållbar upphandling av kyckling-, kalkon- och hönskött

2023-04-18 | Nu är revideringen av hållbarhetskriterierna för produktgruppen kyckling och kalkon klar, vilket innebär både uppdaterade och nya kriterier. Nytt är också att hönskött lagts till i produktgruppen då det har varit efterfrågat eftersom hönskött upphandlas i ökad utsträckning.

Ni som följt arbetet med revideringen vet att arbetet påbörjades i höstas och att förslaget skickades på en månads Flera av kriterierna har uppdaterats och vi skärper och förtydligar bland annat kriterierna för antibiotika. De uppdaterade kriterierna för antibiotika gör det möjligt för offentlig sektor att vid upphandling ställa tuffare krav på minskad antibiotikaanvändning. Minskad användning av antibiotika förutsätter också ett förbyggande arbete med djurhälsa och djurvälfärd, vilket kriterierna återspeglar.

Tre nya kriterier lanseras

Bland de nya kriterierna finns kompetenskrav för transport till slakt. I- och urlastning vid transport är kritiska moment ur djurvälfärdssynpunkt och det är viktigt att den som hanterar djuren har rätt kompetens för uppgiften. Ett annat nytt krav gäller raser med begränsad tillväxthastighet. Syftet med kravet är att främja raser med lägre tillväxthastighet, vilket också är i linje med det som lyfts i European Chicken Commitment och senaste rapporten från EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) EFSA Journal: Welfare of broilers on farm

Sist men inte minst tillkommer också ett kriterium för foder utan fiskråvara. Bakgrunden till kravet är att undvika överfiske och skydda marina ekosystem genom att inte använda fiskmjöl i foder.

På vår webb kan du ta del av alla de huvudsakliga åtgärder som revideringen resulterat i.

Länk till åtgärdsdokument

I vår kriterietjänst hittar du samtliga kriterier i sin helhet.

Hållbarhetskriterier för kyckling-, kalkon- och hönskött

Kravpaket för nationella livsmedelsstrategin ska underlätta

Precis som för övriga animalier finns ett kravpaket för kyckling-, kalkon- och hönskött där vi samlar de hållbarhetskriterier som omfattar djurskyddsaspekter och/eller miljöaspekter som motsvarar/ligger i nivå med svensk lagstiftning eller frivilliga branschöverenskommelser i Sverige. Syftet är att underlätta för upphandlande organisationer som har som strategisk målsättning att arbeta utifrån målen i den svenska livsmedelsstrategin. Kravpaketen kan också användas som underlag i dialog med potentiella leverantörer. 

Ge leverantörerna tid att anpassa sig till nya och uppdaterade kriterier

När det kommer reviderade och nya hållbarhetskriterier är det inte säkert att producenterna har möjlighet att direkt leverera produkter som lever upp till de nya kraven. 

Anledningen är att livsmedelsproducenterna behöver tid att uppdatera både sin artikelinformation och bevis. Ge leverantörerna tid att anpassa sig och undersök marknaden om du är osäker på tillgången. Vår rekommendation är som alltid, att använda nya och uppdaterade kriterier i upphandling tidigast tre månader efter att vi publicerat dem.

Vänliga och våriga hälsningar,
Livsmedelsteamet