Start

Nu lanserar vi reviderade hållbarhetskriterier för frukt och grönt

2023-02-08 | Under 2021 startade förvaltningsarbetet för att förbättra våra kriterier för frukt och grönt.  Nu publiceras reviderade kriterier dels gemensamma för frukt och grönt, dels för frukt eller grönt.  

Vi har jobbat med referensgruppen med fokus på tydlighet och att tillvarata möjligheter för att utveckla drivande kriterier på området för våra underleverantörer som levererar till privat och offentlig marknad. Tyvärr är möjligheterna till uppföljning inom färsk frukt och grönt begränsad då artikelinformation saknas i de allra flesta fall.

Som vanligt vill vi försöka förenkla kriterieanvändandet och minska risken att krav ställs som inte följs upp. Att många krav ställs betyder inte heller att kunden automatiskt får en mer hållbar produkt. Tumregeln är att när flera hållbarhetskriterier bevisas med samma bevis räcker det ofta med att använda ett av kraven eftersom köparen får alla mervärden med kopplat till exempelvis en märkning. 

Utökade kravpaket för den nationella livsmedelsstrategin  

Upphandling av livsmedel ska enligt den nationella livsmedelsstrategin styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Syftet med våra kravpaket inom livsmedel är att underlätta för er som jobbar mot målen i den nationella livsmedelsstrategin. 

I kravpaket för frukt och grönt återfinns enbart ett kriterium eftersom lagstiftningen för kemikalier (pesticider, fungicider, herbicider och insekticider) är helt harmoniserad och likalydande inom EU. Kravpaketet innehåller kriterium för kemisk efterskördebehandling som återfinns i svenska riktlinjer från Jordbruksverket. 

Kom ihåg att även utländsk råvara kan leva upp till kriteriet i kravpaketet. Det är heller inte meningen att du ska ställa alla hållbarhetskriterier inom produktgrupperna på alla produkter. 

Anpassa som vanligt kriterier efter sortimentet och eventuella andra krav som du har på produkten.

Huvudsakliga förändringar i uppdateringen 

När du följer länken nedan kommer du till en sammanfattning för vilka förändringar som gjorts för kriterierna inom frukt och grönt i samband med revideringen.

Sammanfattning förändringar

Du hittar som vanligt samtliga nya och uppdaterade kriterier i vår kriterietjänst. Just nu saknas engelsk översättning på kriterierna, men det kommer att finnas inom kort.

Kriterietjänsten: Frukt och grönt

Analysera marknaden och ge leverantörerna tid 

När vi reviderar kriterier stämmer vi av med vår referensgrupp för att få en uppfattningen om marknadstillgång på produkter som lever upp till kriterierna men den avstämningen är inte heltäckande. Därför är det viktigt att alla som använder kriterierna tar ett ansvar för att kontrollera marknadstillgången för att vara säker på att det finns produkter som motsvarar behovet. Ansvaret ligger också på leverantörer att kommunicera de kriterier som deras produkter uppfyller. 

Tänk också på att leverantörerna kan behöva tid på sig att visa att de lever upp till nya och reviderade kriterier. Vi behåller därför vår rekommendation att inte använda dem i upphandling förrän tidigast tre månader efter publicering. 

Just nu pågår planering inför årets arbete då vi bland annat behöver ta ställning till hur våra begränsade resurser bäst kan användas för att främja den strategiska inköpsprocessen inom livsmedel.  Dessutom kommer vi under våren återkomma med ytterligare information kring hur våra uppdaterade kriterier för arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor kan tillämpas inom livsmedel. Så håll utkik på bloggen framöver!

Allt gott nu när vi går mot ljusare tider,

Livsmedelsteamet via Monica