Start

Olika distributionslösningar vid livsmedelsupphandling

Publicerad 19 november 2020
  • Livsmedel och måltidstjänster

En upphandling av livsmedel och andra varor leder även till beslut om distribution. Den omfattar leverans av varor och tjänster, är en del av logistiken och omfattar även material, resurser och information. Det finns flera sätt att lösa distributionen och frågan uppmärksammas ofta av den lokala politiken.

Effektiv distribution med hög fyllnadsgrad och korta körrutter gynnar både säljare och köpare. Det bidrar till att nå gemensamma mål, till exempel minskad klimatpåverkan. Olika upphandlande organisationer använder sig av olika logistiklösningar utifrån organisationens och marknadens förutsättningar. 

Två distributionslösningar för stora volymer 

  • Leverans till köken av en större grossist, exempelvis en fullsortimentsgrossist, eller en mindre grossist som levererar livsmedelsprodukterna från sitt lager. Upphandlingen av livsmedel omfattar då både varor och hela logistiktjänsten, precis som måltidstjänster omfattar måltider och hela logistiken.   
  • Leverans till en samlastningscentral som samordnar leveranser från alla kontrakterade leverantörer oavsett storlek och därefter kör ut varorna till köken. Upphandlingen av livsmedel omfattar då varorna och distribution från leverantörens lager till samlastningscentralen. Livsmedelsupphandlingen kompletteras med en transportupphandling som upphandlas separat för distributionen mellan samlastningscentralen och köken. Alternativt kan distributionen köras i egen regi. 

Två distributionslösningar för små volymer 

  • Leveranser direkt till köken från leverantörer som har eget avtal med den upphandlande organisationen, exempelvis en lokal grönsaksodlare. 
  • Leveranser direkt till köken från producenter via aktörer som har avtal med den upphandlande organisationen, exempelvis en handelsplats som saluför partier med kort hållbarhetsdatum.