Start

Ska personalförmåner med bruttolöneavdrag upphandlas?

I min kommun vill vi vara en attraktiv arbetsgivare och nu har jag fått fråga från personalenheten:

Om vi med bruttolöneavdrag erbjuder anställda till exempel ögonoperation eller andra operationer (inte skönhets) bör vi upphandla denna tjänst?

Cyklar och bilar är också något man ser över att erbjuda med bruttolöneavdrag.

Så till frågan upphandla eller ej?

Helen Sundström

Publicerad 09 januari 2017

Hej Helen!

Upphandlingsmyndigheten har inte utrett förhållandet mellan bruttolöneavdrag och upphandling och så vitt jag vet saknas vägledande rättsavgöranden.

Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Den upphandlande myndigheten måste inte ha syftet att själv tillgodogöra sig det som anskaffas, men det ska vara frågan ett kontrakt med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. En bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Jämför även Nämnden för Offentlig Upphandlings resonemang angående köp av datorer till personal i NOU:s nyhetsbrev juni 1998 s. 5-6 och möjligen även bedömningen av bostadsanpassningsbidrag i NOU info december - 2004 s. 4-5.

Läs mer
Läs en angränsande frågeställning i inlägget Bidrag eller köp av tjänst vid bostadsanpassning? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde.

Uppdaterad: den 14 augusti 2019

Med vänliga hälsningar

Anton

12 januari 2017 (Uppdaterat 07 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.