Start

Vad gäller vid väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten under anbudstiden?

Stämmer det att vid väsentlig ändring under anbudstiden (som kan göras om anbudstiden förlängs) så ska "särskilt formulär" användas?

Kristin

Publicerad 12 januari 2017

Hej Kristin,

Standardformulär
Om en upphandlande organisation vill ändra uppgifter i en publicerad annons i Tenders Electronic Daily (TED) kan detta göras genom att den upphandlande organisationen skickar ett meddelande om ändringarna till publikationsbyrån. I EU:s genomförandeförordning om standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, benämns detta som ”Ändring av meddelande”. Av tabell 1 i förordningen framgår att den upphandlande organisationen när den ska skicka ett meddelande om ändring ska använda övriga standardformulär och avsnitten om meddelanden och ändringar.

Väsentliga ändringar under pågående upphandling
Det kan nämnas att en upphandlande organisation ska förlänga tidsfristen för att komma in med anbud om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten, så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Detta innebär dock inte att en förlängning av anbudstiden läker alla brister. Vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om.

Källhänvisningar
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 (eForms) – EU:s standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar (konsoliderad version)
  • 11 kap. 8 § punkten 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förlängning av tidsfristen om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten
  • prop. 2015/16:195 s. 1064 – vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

15 januari 2017 (Uppdaterat 13 mars 2024)

Hur är reglerna när det gäller rättelse i upphandlingsdokument under tröskelvärdena? Vilka möjligheter finns det till rättelse av upphandlingsdokumentet.


Christian

30 april 2021

Hej Christian,

Motsvarande bestämmelse till 12 kap. 11 § LOU finns för upphandlingar under tröskelvärdet i 19 kap.13 § LOU. Bestämmelsen innebär att upphandlande organisationer på begäran ska lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet. Detta sker vanligen genom frågor och svars-funktionen i upphandlingen.

Det finns även en motsvarande bestämmelse till 11 kap. 8 § LOU för upphandlingar under tröskelvärdet i 19 kap. 14 § LOU. Bestämmelsen innebär att tidsfristen för att lämna anbud får förlängas vid väsentliga ändringar så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om informationen som behövs för att sammanställa ett anbud.

Läs mer
Läs mer om möjligheterna att ändra i upphandlingsdokumenten i vår Frågeportal, se inlägget Glömde ange en sak i upphandlingsdokumenten, går det att komplettera under anbudstiden?.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 11 § och respektive 19 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - Upphandlande organisationer ska lämna kompletterande upplysningar senast sex dagar före angiven sista dag för anbud
  • 11 kap. 8 § och respektive 19 kap. 14 § LOU - tidsfristen för att lämna anbud får förlängas vid väsentliga ändringar
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

05 maj 2021 (Uppdaterat 11 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.