Start

Glömde ange en sak i upphandlingsdokumenten, går det att komplettera under anbudstiden?

Publicerad 12 november 2018
Om man inser att man har glömt att ange t.ex. leveransadress i förfrågningsunderlaget, kan man komplettera förfrågningsunderlaget med denna information under anbudstiden?

Eller om man skrivit fel, t.ex. att leverans ska ske om 6 år istället för 6 månader, kan man ändra detta i förfrågningsunderlaget under anbudstiden?

Madelen Johansson

Publicerad 12 november 2018

Hej Madelen,

Frågan om hur ändringar i upphandlingsdokumenten ska hanteras är beroende av om det rör en ändring som är väsentlig eller inte.

Väsentliga ändringar under anbudstiden
Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller endast regler för vad som gäller vid väsentliga ändringar som görs i upphandlingsdokumenten. Vid sådana ändringar ska tidsfristen för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer ska kunna få information om ändringarna i upphandlingsdokumenten och ha möjlighet att utarbeta ett nytt anbud. Vid så väsentliga ändringar att upphandlingens art ändras måste upphandlingen göras om.

LOU och förarbetena ger inte någon större vägledning av vad som kan utgöra en väsentlig ändring av upphandlingsdokumenten. Viss vägledning kan dock hittas i praxis på området, se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1132-10, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2016-08, mål nr 1941-10, mål nr 1367-11 och 1399-11, mål nr 4342-4357-11, mål nr 2805-14, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 928-10 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1829-10. De ovan angivna domarna har prövats utifrån gamla LOU. De kan ändå ge stöd vid bedömningen av vad som utgör en väsentlig ändring.

Ändringar som inte är väsentliga
Vad gäller mindre ändringar av upphandlingsdokumenten som inte är väsentliga saknas bestämmelser i LOU. Mot bakgrund av reglerna om kompletterande upplysningar samt de grundläggande upphandlingsprinciperna får det dock anses naturligt att samtliga berörda leverantörer ska upplysas även om dessa ändringar.

För att avgöra om en ändring är väsentlig eller inte måste en bedömning göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Källhänvisningar
  • 11 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - när tidsfristen för att inkomma med anbud ska förlängas på grund av kompletterande upplysningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1064 - vid så väsentliga ändringar att upphandlingens art ändras måste upphandlingen göras om
  • 12 kap. 11 § LOU – kompletterande upplysningar.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

13 november 2018 (Uppdaterat 02 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.