Start

Vilka förfaranden finns i LOU?

Hej, Jag har några frågor enligt nedan.

Fråga 1. Är det korrekt uppfattat att följande förfaranden sker om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdena?

 • Öppet förfarande, Selektivt förfarande, Förhandlat förfarande med föregående annonsering, Förhandlat förfarande utan föregående annonsering, Konkurrenspräglad dialog och Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap

samt att följande förfaranden ska ske om värdet understiger tröskelvärdena:

 • förenklat förfarande, urvalsförfarande och direktupphandling?

Tack på förhand!

Matilda Nyberg Dahlbäck

Publicerad 15 januari 2017

Hej Matilda,

Upphandlingsförfarandena för upphandlingar som omfattas fullt ut av lagen om offentlig upphandling (LOU) anges i 6 kap. 1 § LOU:
 • öppet förfarande,
 • selektivt förfarande,
 • förhandlat förfarande med föregående annonsering,
 • förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
 • konkurrenspräglad dialog, eller
 • förfarande för inrättande av innovationspartnerskap
Från och med den 1 februari 2022 finns inga särskilda bestämmelser som reglerar vilka upphandlingsförfarande som en upphandlande organisation ska tillämpa vid annonserade upphandlingar enligt 19 kap. LOU. Med andra ord är den upphandlande organisationen fri att själv utforma varje upphandling utifrån de specifika omständigheterna. Det går såklart bra att inspireras av de förfaranden som gäller vid upphandling över tröskelvärdena. Detta innebär att höga krav ställs på att den upphandlande organisationen att den tydligt anger i upphandlingsdokumenten hur upphandlingen ska genomföras. Annars riskerar organisationen att de grundläggande principerna fortfarande inte följs. Om upphandlingen avser en direktupphandling ska endast 19 a kap. LOU tillämpas.

Förutsättningarna för användning av de olika förfarandena framgår av 6 kap. LOU respektive 19 kap. LOU och 19 a kap. LOU

Det bör dock noteras att bedömningen vilka förfaranden som kan användas inte endast beror på om värdet av upphandlingen överstiger eller understiger tröskelvärdena. Om upphandlingen avser en social eller annan särskild tjänst enligt bilaga 2 till LOU ska den genomföras med tillämpning av 19 kap. LOU, även om värdet överstiger tröskelvärdena. Sådana upphandlingar kallas ibland för icke-direktivstyrda upphandlingar.

Läs mer
Läs mer om att välja upphandlingsförfarande på vår webbplats. Läs mer om val av upphandlingsförfarande vid icke-direktivstyrd upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
 • 6 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vilka upphandlingsförfaranden som får användas
 • prop. 2021/22:5 s. 99-103 – varför upphandlande organisationen får välja fritt vid upphandlingar under tröskelvärdet
 • 19 kap. 1 § LOU – upphandlingar under tröskelvärdet. 
Med vänlig hälsning,

Upphandlingsmyndigheten

15 januari 2017 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.