Start

Val av upphandlingsförfarande vid icke-direktivstyrd upphandling?

Eftersom upphandlingsförfarandena under tröskelvärdena försvinner, och den absoluta majoriteten av våra upphandlingar är under tröskelvärdena. Om jag förstått det hela rätt måste vi då hitta på ett eget förfarande, eller flera? Eller har jag fattat fel?

Olof

Publicerad 08 februari 2022

Hej Olof,

Utforma ett eget upphandlingsförfarande
Det nya förenklade upphandlingsregelverket innebär bland annat att kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande vid upphandling enligt 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU), tas bort. Den upphandlande organisationen är nu i stället fri att själv utforma förfarandet på det sätt som passar bäst för den aktuella upphandlingen. Notera att den upphandlande organisationen fortfarande ska följa reglerna om annonsering och iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Detta ställer krav på den upphandlande organisationen att i upphandlingsdokumenten tydligt ange hur upphandlingen ska genomföras.

Läs mer om det nya förenklade upphandlingsregelverket på vår webbplats.

Hämta inspiration från de direktivstyrda förfarandena
Den upphandlande organisationen kan hämta inspiration från de förfaranden som är tillämpliga för direktivstyrda upphandlingar, vilka anges i 6 kap. LOU. I det fall den upphandlande organisationen önskar använda ett förfarande som är utformat exakt som exempelvis ett öppet förfarande bör det vara tillräckligt tydligt att i upphandlingsdokumenten ange att upphandlingen genomförs likt ett öppet förfarande och hänvisa till aktuell bestämmelse i 6 kap. LOU. Rättsläget får dock betraktas som oklart i frågan om vad som är en tillräckligt tydlig beskrivning av hur upphandlingen kommer genomföras och rättstillämpningen kommer få avgöra vad som gäller i frågan.

Dessa förfaranden kan anpassas efter behov så länge det anges i upphandlingsdokumenten hur upphandlingen kommer genomföras och att de grundläggande upphandlingsprinciperna följs.  

Hämta inspiration från de tidigare gällande förfarandena
Inget hindrar att den upphandlande organisationen hämtar inspiration från de förfaranden som tidigare gällde vid upphandling på det icke-direktivstyrda området, till exempel ett förenklat förfarande.

Eftersom de tidigare gällande förfarandena inte längre återfinns i LOU bör den upphandlande organisationen tydligt ange i upphandlingsdokumenten hur upphandlingen ska gå till. Även dessa förfaranden kan anpassas efter behov så länge det anges i upphandlingsdokumenten och att de grundläggande upphandlingsprinciperna följs.

Läs mer
Läs mer om att välja upphandlingsförfarande på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – hur förfarandet ska genomföras ska anges i upphandlingsdokumenten
  • prop. 2021/22:5 s. 99 f. – upphandlande organisationer är fria att själva utforma upphandlingsförfarandet vid en upphandling enligt 19 kap. LOU
  • 19 kap. 2 § LOU – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • 6 kap. LOU – upphandlingsförfaranden vid upphandling på det direktivstyrda området.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

09 februari 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.