Start

Urvalsförfarande vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Hej

Upphandlingstyp är Sociala tjänster och andra särskilda tjänster, förfarandet som är valt är Urvalsförfarande. Stämmer det att om denna upphandlingen är över tröskelvärdet så är man enligt de nya reglerna ej tvungen att skicka ner den till TED? Man ska alltså ha valmöjligheten om man önskar att den publiceras i TED.

Annonsering för urvalsförfaranden görs enligt kap 19 i LOU –  och där står det att man får (men måste inte) annonsera upphandlingen i EU, det är upp till myndigheten själv att välja.

Är detta korrekt?

roger nilsson

Publicerad 13 februari 2017

Hej Roger!

Om det är frågan om sociala tjänster eller annan särskilda tjänster enligt bilaga 2) till lagen om offentlig upphandling (LOU), ska upphandlingen genomföras med tillämpning av 19 kap. LOU. Detta gäller oavsett om upphandlingen överstiger de vanliga tröskelvärdena för varor och tjänster.

Om värdet på en upphandling av en sådan tjänst uppgår till minst tröskelvärdet ska dock även bland annat bestämmelserna om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ LOU tillämpas. Detta innebär att en upphandlande myndighet under vissa omständigheter måste publicera en särskilt utformad annons i Tenders Electronic Daily (TED) för att informera om upphandlingen, men det är inte frågan om en publicering av en "vanlig" annons om upphandling.

Bestämmelsen du hänvisar till i din fråga återfinns i 19 kap. 10 § LOU och anger att en upphandlande myndighet får publicera annonser om upphandlingar på det sätt som gäller för upphandlingar enligt 10 kap. LOU, men detta avser främst situationer där bestämmelserna i 10 kap. LOU inte är direkt tillämpliga.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om det är frågan om sociala tjänster eller annan särskilda tjänster enligt bilaga 2 i LOU, ska upphandlingen genomföras med tillämpning av 19 kap. LOU
  • 19 kap. 3 § LOU – om värdet på en upphandling av sociala tjänster eller annan särskilda tjänster uppgår till minst tröskelvärdet ska även bland annat bestämmelserna om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ LOU tillämpas.
Med vänliga hälsningar

Anton

13 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.