Start

Miljövarudeklarationer (EPD) som krav vid upphandling

Hej,

jag undrar om det går att ställa krav på byggmaterial i form av till exempel nivå CO2-utsläpp, andel förnybara råvaror eller användning av förnybar energi vid tillverkning.

Detta är fakta vi kan finna i EPD:er för respektive material men jag är osäker på om det går att använda i kravställan. Bakgrunden är att vi ser goda möjligheter för kommuner att nå miljömål inom ovan nämnda områden. De vill använda mer hållbara material men har svårt att styra upphandlingen bort från pris.

Hur kan vi i så fall sådana krav formuleras utan att diskriminera/styra upphandlingen för hårt?

Ola Wiklund

Publicerad 14 februari 2017

Hej Ola,

Så länge som man beaktar upphandlingsregelverket finns det möjligheter att ställa krav inom de områden du efterfrågar. Vi har i dagsläget inga specifika upphandlingskriterier inom dessa områden och kan därför inte lämna några konkreta förslag på formuleringar och kravnivåer.

EU har däremot tagit fram förslag på upphandlingskriterier på byggområdet som bland annat innehåller krav på EPD:er, klimatpåverkan och innehåll av återvunna material. Se EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av utformning, byggande och förvaltning av kontorsbyggnader krav B.10 (sidan 21) samt i bilaga två och tre.

Uppdaterad: den 16 augusti 2019

Med vänlig hälsning,

Joakim

Hållbarhetsspecialist

20 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.