Start

Finns hållbarhetskrav för stålupphandling?

Hej,
Har upphandlingsmyndighet någon stöd eller rekommendation för upphandling av material med hög klimatpåverkan. t.ex. upphandling av stål. Vad har upphandlingsmyndighet för erfarenheter kring att ställa krav på EPDer vid stålupphandling?

WL

Publicerad 27 april 2022

Hej,

Tack för frågan! Vi arbetar med att ta fram stöd för klimatrelaterade krav inom byggandet. Vi har publicerat stöd i form av krav som kan ställas i upphandling av nybyggnad av hus och för större anläggningsprojekt samt för schakt- och masshantering. Kraven syftar då till att minska klimatbelastningen för hela projekt (konstruktionen samt arbetet) I det närmsta kommer vi slutföra arbete som handlar om byggnadens energianvändning och så som prioriteringen ser ut nu kommer vi att fortsätta vårt arbete för att ta fram klimatkrav som är specifika för betong, efter det står stålprodukter på tur.

Trafikverket har dock riktlinjer för att ställa klimatkrav på armering, konstruktionsstål och stålräcken i Trafikverkets egna upphandlingar. Trafikverkets riktlinje 20-04-01 Klimatkrav i planläggning byggskede underhåll och på tekniskt godkänt järnvägsmateriel. TDOK 2015-0480version 6. De kan kanske ge inspiration.

Se på exempelvis sidan 9: "Projektspecifika resursrelaterade emissionsfaktorer ska alltid anges för följande resurser:
 Armeringsstål (som används i platsgjutna konstruktioner)
 Stålprodukter utöver armeringsstål, innefattande både kolstål och rostfritt stål15
 Väg och broräcken av typen stållinerräcke och stålprofilräcke"

Lycka till!

Jens

28 april 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.