Start

Flerbostadshus nybyggnad

I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser nybyggnation av flerbostadshus. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning. Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Flerbostadshus nybyggnad
Ladda nerBeskrivning
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Projektering för minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering för minskad klimatpåverkanSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energi- och dagsljusutredning av fönster och glaspartier, bostäderBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Isolering av kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat och fläktarBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat och fläktarAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Pumpar och rörBasnivåTotalentreprenad
Pumpar och rörAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Lagstadgad klimatdeklarationBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Krav på minskad klimatpåverkan - utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Lagstadgad klimatdeklarationBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader