Start

Upphandling av sociala och andra särskilda tjänster enligt LUF

Hej.

Vi ska annonsera en upphandling av säkerhetstjänster enligt bilaga 2. Tjänster i Bilaga 2 är ju undantagna direktivet men min fråga är nu om jag gör rätt i att använda mig av urvalsförfarandet när jag annonserar istället för förhandlat förfarande?

Cecilia

Publicerad 27 februari 2017

Hej Cecilia,

De tjänster som räknas upp i bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) faller inom kategorin ”sociala och andra särskilda tjänster” och är inte helt undantagna direktivet, men denna tjänstekategori är betydligt mindre reglerad än andra typer av tjänster som omfattas fullt ut av LUF-direktivet.

Vid upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster ska 19 kap. LUF tillämpas. Enligt 19 kap. 7 § LUF kan förenklat förfarande, urvalsförfarande, ett dynamiskt inköpssystem (genom ett selektivt förfarande) eller konkurrenspräglad dialog (om inte ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt) användas i upphandlingen. Under vissa förutsättningar kan också direktupphandling genomföras.

I 19 kap. 5 § LUF definieras det förenklade förfarandet och där förtydligas att den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. I 19 kap. 6 § LUF definieras på motsvarande sätt urvalsförfarandet, och även detta förfarande tillåter den upphandlande enheten att förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Med andra ord är inte förhandlat förfarande tillämpligt när 19 kap. LUF tillämpas, men övriga regler i kapitlet ger den upphandlande enheten motsvarande möjligheter att tillämpa antingen ett enstegsförfarande, eller ett tvåstegsförfarande, med möjlighet att förhandla med anbudsgivarna.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 1 § punkten 2 lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – vid upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster ska 19 kap. LUF tillämpas.
Uppdaterad: den 16 augusti 2019

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

28 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.