Start

Offerera likvärdig produkt enligt prestanda

En upphandlande myndighet har namngivit ett antal produkter i en varukorg som skall prissättas, men angett att varukorgens innehåll är endast en riktlinje utifrån prestandakrav och att likvärdiga produkter kan offereras.

Efter ett förtydligande framgår det även att prestandakraven är att se som minimikrav ifrån den upphandlande myndighetens sida.

Vinnande anbud i upphandlingen har på en produkt valt att offerera en likvärdig produkt som det visar sig inte uppfyller prestandakraven då batteritiden är hälften så lång som produkten som var angiven i varukorgen av den upphandlande myndigheten.

Har inte den upphandlande myndigheten skyldighet att förkasta den likvärdiga produkten då den inte uppfyller minimikravet på prestandan?

Kristin

Kristin Handell

Publicerad 30 mars 2017

Hej Kristin,

Ett anbud som inte uppfyller samtliga obligatoriska krav ska inte gå vidare till utvärdering, utan anbudet ska istället förkastas.

Att hänvisa till exempelvis fabrikat eller varumärken är som huvudregel inte tillåtet, men i undantagsfall kan det vara motiverat. I sådana fall ska en sådan hänvisning ska följas av orden "eller likvärdigt".

När det kommer till efterfrågade referensprodukter och vad som ska anses vara likvärdigt och vad som inte är likvärdigt kan upphandlingsdokumentens utformning påverka utrymmet för bedömningen. Samtidigt ska det också nämnas att kraven ska vara utformade så att det klart framgår vad som ska anskaffas. Frågan är också om batteritiden är ett uttryckt prestandakrav, eller om det på något sätt ska förstås som ett underförstått krav eftersom det kan anses vara en del av produktens prestanda även om det inte uttryckligen är angivet i upphandlingsdokumenten.

Vad som avses med likvärdigt är inte självklart, men det är upp till leverantören att visa att det som offererats är likvärdigt med vad som efterfrågats, och det är den upphandlande myndigheten, och ytterst domstolen som avgör om leverantören har visat att den offererade produkten är likvärdig och uppfyller de ställda obligatoriska kraven eller inte.

Läs mer
Se till exempel Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2685-2687-12 angående bedömning av likvärdigheten hos en offererad produkt där den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten hänvisat till en särskilt angiven referensprodukt.

Källhänvisningar
  • HFD 2016 ref. 37 – ett anbud som inte uppfyller samtliga obligatoriska krav ska inte gå vidare till utvärdering, utan anbudet ska istället förkastas
  • 9 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer
  • 9 kap. 7 § LOU – kraven ska vara utformade så att det klart framgår vad som ska anskaffas.
Uppdaterad: den 9 augusti 2019

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

03 april 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.