Start

Tillgång till nationell databas avseende fällande dom i brottmål enligt ESPD-systemet

Hej,

Jag har en fråga angående Del II A i ESPD och frågan "Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?"

Vårt företag har både svenska och utländska medborgare i vår ledningsgrupp.

Kan vi svara ja på den frågan?

I Sverige har ju vi belastningsregistret, och 6 § i lagen om belastningsregister (1998:620) ges myndigheter vissa möjlighet att hämta uppgifter därifrån. Motsvarande register finns även inom Schengen, och det finns en motsvarande lag (2000:344) som bl.a. behandlar rätten för myndigheter att i vissa fall att få utdrag därifrån.

Tack, Caroline

Caroline

Publicerad 09 juni 2017

Hej Caroline,

Ni ska som huvudregel svara nej på den frågan om ni har svenska medborgare i er ledningsgrupp. Detta eftersom ett utdrag ur belastningsregistret oftast endast kan begäras av den berörda personen själv. Endast vissa upphandlande myndigheter har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret. Är ni osäkra på om den upphandlande myndigheten har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret föreslår vi att ni besvarar frågan med nej.

Ifall ni besvarar frågan med ett nej ska ni på begäran av den upphandlande myndigheten komplettera er egenförsäkran med de intyg som omfattas av er försäkran. Har den upphandlande myndigheten ställt krav att ni på begäran ska lämna in utdrag ur belastningsregister kan ni därför i ett senare skede behöva lämna in detta. Detta begärs i regel endast av den vinnande anbudsgivaren innan tilldelningsbeslutet meddelas.

Det är inte möjligt för mig att inom ramen för Upphandlingsmyndighetens frågeportal göra en utredning om vad som gäller för ledande befattningshavare med utländskt medborgarskap och därmed vad som gäller i andra länder.

Notera att ni endast behöver lämna in de intyg som den upphandlande myndigheten kräver i upphandlingsdokumenten. Om till exempel den upphandlande myndigheten endast ställer krav på utdrag från belastningsregistret i Sverige behöver ni inte lämna in intyg från andra länder.

Läs mer
Läs även inläggen Källhänvisning
Lagen (1998:620) om belastningsregister 6–8 §§ - svenska myndigheter som har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret.

Uppdaterad: den 22 augusti 2019

Med vänliga hälsningar,

Gustav

14 juni 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.