Start

Vilka databaser har information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna (ESPD-formuläret)?

Publicerad 03 september 2018
Efter varje a-fråga där ett nej svar krävs så följer en b-fråga om respektive information finns tillgänglig i EU-staters databaser. Jag har fått frågan av en leverantör som undrar vilka databaser som menas.

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
 myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Eva Edman

Publicerad 03 september 2018

Hej Eva,

Det bakomliggande kravet till texten är det som återfinns i 15 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling (LOU):
En leverantör är inte skyldig att lämna in kompletterande dokument eller andra skriftliga bevis, om den upphandlande myndigheten
  1. redan har tillgång till materialet, eller
  2. själv har möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till intyg eller relevant information direkt med hjälp av elektroniska medel.
Det är leverantören som i sin egenförsäkran ska upplysa den upphandlande myndigheten om var den kan hitta den aktuella informationen (och därmed uppfyller något av ovanstående krav). En upphandlande myndighet behöver alltså inte känna till vilka databaser som avses i det enskilda fallet i förväg.

Läs mer om detta på s. 32 i vår vägledning ESPD-systemet som finns publicerad på vår webbplats.

Läs mer
Vidare har en liknande fråga ställts av en leverantör och besvarats i inlägget ESPD - När finns kostnadsfri tillgång till information i en EU-medlemsstats databas?.

Med vänlig hälsning

Gustav

03 september 2018 (Uppdaterat 17 september 2020)

Hej Gustav,

Jag undrar vad du stödjer ditt uttalande på om att anbudsgivaren har en skyldighet att ange i sin ESPD var myndigheten kan hitta den aktuella informationen för att 15:5 ska vara tillämplig?


Sofia

18 juni 2021

Hej Sofia,

Bakgrunden till vårt svar ovan framgår av artikel 59 i LOU-direktivet. Av artikel 59.5 LOU-direktivet anges att en leverantör inte behöver lägga fram kompletterande dokument eller andra skriftliga bevis om den upphandlande organisationen har möjlighet att kostnadsfritt och direkt kan få tillgång till informationen. Av artikel 59.1 fjärde stycket LOU-direktivet anges att om den upphandlande organisationen kan få direkt tillgång till de dokument som avses i artikel 59.5 ska egenförsäkran som leverantören tillhandahåller innehålla den information som krävs för detta, till exempel databasens webbadress och identifieringsuppgifter.

Läs mer 
Du kan läsa mer om upphandlade organisationers tillgång till bevis på s. 30 i vår vägledning om ESPD-systemet.

Källhänvisningar 
  • artikel 59.5 direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – leverantörer ska inte vara tvungna att lägga fram kompletterande dokument eller andra skriftliga bevis om den upphandlande organisationen har möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till intyg eller relevant information direkt
  • artikel 59.1 fjärde stycket LOU-direktivet - om den upphandlande organisationen direkt kan få tillgång till dokumenten i enlighet med artikel 59.5 ska det egenförsäkran innehålla den information som krävs för detta.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

29 juni 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.