Start

Hur använder jag som leverantör en ESPD (egenförsäkran)?

Publicerad 29 september 2023
Hur använder jag som leverantör ESPD?

Carl Bergström

Publicerad 29 september 2023

Hej Carl,

En ESPD, även kallad egenförsäkran, är ett preliminärt bevis som leverantören kan använda för att visa att det inte finns skäl för uteslutningsgrunderna enligt 13 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) och att kvalificeringskraven som ställs enligt 14 kap. LOU är uppfyllda. När leverantören skickar in en ifylld ESPD tillsammans med sitt anbud behöver alltså inte bevisen som efterfrågas avseende uteslutningsgrunderna och kvalificeringskraven skickas in direkt med anbudet.

Den upphandlande organisationen är skyldig att tillhandahålla en ESPD i sin upphandling när värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet men det är som utgångspunkt frivilligt för leverantörerna om de vill använda sig av ESPD:n eller om de vill skicka in samtliga bevis direkt med anbudet. Den upphandlande organisationen har dock möjlighet att ställa ett obligatoriskt krav att ESPD ska användas i en enskild upphandling vilket innebär att ni alltid bör kontrollera om det är frivilligt eller ett krav att en ESPD ska skickas in.

Notera att om leverantören använder en ESPD och åberopar ett annat företags kapacitet för att uppfylla ett eller flera kvalificeringskrav ska även en separat ESPD skickas in för det företaget vars kapacitet åberopas.

Läs mer
Läs mer om reglerna kring ESPD och hur den ska tillämpas i samband med en upphandlingsprocess i inläggen Finns det bara två sätt att visa att leverantören uppfyller kraven för leverantörsprövning?, Har ni ett ESPD-dokument som kan användas vid anbudsinlämning? Och Obligatoriskt krav på att inkomma med en egenförsäkran (ESPD) i vår Frågeportal.

Läs även mer om vad som gäller när leverantören åberopar ett annat företags kapacitet i inläggen ESPD-systemet och åberopande av annans kapacitet, krävs en separat egenförsäkran? Och Rätt att kräva uppgifter om åberopade företag, redan med anbuden? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

29 september 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.