Start

Förhållande mellan begränsningskriterier och övriga krav vid konkurrenspräglad dialog?

Hej,

Jag förbereder en offentlig upphandling och har en fråga om urvalskriterier för att begränsa antal leverantörer som bjuds in till en konkurrenspräglad dialog.

Hur lika kan kraven i förfrågningsunderlaget vara de krav som tidigare använts som urvalskriterier för att begränsa antal leverantörer som bjuds in till dialog? Är det möjligt att ställa krav i förfrågningsunderlaget, som tidigare under upphandlingen använts som urvalskriterier för att begränsa antal leverantörer som bjuds in till dialog? Dvs, är det ok att upprepa krav som redan använts i upphandlingen.

Exempelvis om man som urvalskriterium vill utvärdera leverantörens yrkesmässiga kapacitet, för att utvärdera hur väl leverantören kan uppfylla den målbild som man har för lösningen som man vill upphandla. Hur mycket kan man då gå in på leverantörens kapacitet att tillhandahålla olika typer av lösningar, om man sedan vill kravställa detta i förfrågningsunderlaget? Finns det några riktlinjer rörande nivå på utvärderingskriterier i ansökningsinbjudan jämfört med kraven i förfrågningsunderlaget om dessa behandlar samma område?

Mvh
Anne

Anne

Publicerad 14 juni 2017

Hej Anne,

I vissa fall är det möjligt att använda ett krav först som begränsningskriterium för att begränsa antal leverantörer i steg ett i en konkurrenspräglad dialog och sedan använda samma krav som tilldelningskriterier (vilket du benämner utvärderingskriterier) i eventuell successiv uteslutning av lösningar under dialogen och/eller som tilldelningskriterium i utvärderingen.

En viktig sak att beakta är att begränsningskriterierna tillhör kvalificeringen av leverantörerna och ska som huvudregel vara inriktade på leverantörernas förmåga att fullgöra kontraktet som upphandlingen avser. Läs mer om detta i inlägget Vad får begränsningskriterier i ett flerstegsförfarande innehålla? i vår Frågeportal.

En annan viktig faktor som måste vägas in är vad som gäller vid sammanblandning av kvalificeringsfasen och utvärderingsfasen. Det är inte alla krav kopplade till kvalificeringen som är tillåtna att utvärderas. Du kan läsa mer om detta i inlägget Får kontroll av anbudsgivarens lämplighet och tilldelning av kontrakt ske samtidigt? i vår Frågeportal.

Uppdaterad: den 21 augusti 2019

Med vänlig hälsning,

Petter

16 juni 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.