Start

Går det att arbeta med olika leverantörer i ett innovationspartnerskap?

Publicerad 20 juni 2017
Kan ett innovationspartnerskap enbart upprättas med specifika leverantörer eller kan partnerskapet gälla ett projekt där man under projektets gång arbetar med olika leverantörer?

Louise

Publicerad 20 juni 2017

Hej Louise,

Förfarandet innovationspartnerskap resulterar i tilldelning av ett kontrakt om innovationspartnerskap. Efter att innovationspartnerskapet har ingåtts tilldelas inte något ytterligare kontrakt utan förfarandet är avslutat. Eftersom endast anbudssökande som tagit emot en inbjudan från den upphandlande myndigheten får delta i innovationspartnerskapet kan inte antalet leverantörer öka efter att innovationspartnerskapet har ingåtts.

Däremot kan leverantörer i ett innovationspartnerskap anlita underleverantörer för att fullgöra kontraktet.

Det finns inget hinder mot att antalet leverantörer minskar under innovationspartnerskapet under förutsättning att den upphandlande myndigheten i något av upphandlingsdokumenten har angett att dessa möjligheter finns och på vilka villkor de kan användas.

Läs mer
Mer information om innovationspartnerskap finns i vår rapport Innovationspartnerskap - ett nytt förfarande för att främja innovation och utveckling.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 502 – efter att innovationspartnerskapet har ingåtts tilldelas inte något ytterligare kontrakt utan förfarandet är avslutat
  • 6 kap. 30 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – eftersom endast anbudssökande som tagit emot en inbjudan från den upphandlande myndigheten får delta i innovationspartnerskapet kan inte antalet leverantörer öka efter att innovationspartnerskapet har ingåtts
  • 6 kap. 40 § LOU – det finns inget hinder mot att antalet leverantörer minskar under innovationspartnerskapet under förutsättning att den upphandlande myndigheten i något av upphandlingsdokumenten har angett att dessa möjligheter finns och på vilka villkor de kan användas.
Med vänliga hälsningar

Gustav

21 juni 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.