Start

Inrättande av innovationspartnerskap

Publicerad 07 februari 2024
Jag har fråga som handlar om våra tre olika utvärderingsgrunderna som tillämmpas när det gäller Inrättande av innovationspartnerskap? Vad som gäller i denna Inrättande av innovationspartnerskaps upphandling när man utvärderar?

Ömer Deveci

Publicerad 07 februari 2024

Hej Ömer,

I ett innovationspartnerskap kombineras i samma upphandlingsförfarande en forsknings- och utvecklingstjänst samt upphandling som gäller genomförande av en idé eller prototyp som uppstått som ett resultat av detta.

Själva upphandlingsprocessen för inrättandet av innovationspartnerskapet har många likheter med förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog, exempelvis genomförs innovationspartnerskapet i två steg; en ansökningsprocess som följs av en anbudsprocess med möjlighet till att förhandla om inkomna anbud. Förhandlingarna får inte får avse minimikraven eller tilldelningskriterierna. Vidare ska kriterierna för tilldelning framgå av upphandlingsdokumenten. Den enda grunden för utvärdering av anbud som är tillåtet vid innovationspartnerskap är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Utformning av krav och tilldelningskriterierna kan exempelvis vara teknisk kompetens, FoU-kompetens (forskning- och utveckling), ekonomisk kapacitet m.m.

Läs mer om innovationspartnerskap på vår webbplats.

Läs mer
Förekomsten av upphandlingar som genomförts som innovationspartnerskap är inte så många. Därför finns det begränsad information om erfarenheter från detta förfarande. På senare tid har Växjö kommun annonserat om ett antal upphandlingar med innovationspartnerskap. Du kan läsa mer om erfarenheterna från dessa projekt på vår webbplats.

Se även inlägget Finns det exempel på inrättande av innovationspartnerskap? i vår Frågeportal.

Vi rekommenderar även att du läser vår rapport Innovationspartnerskap - ett nytt förfarande för att främja innovation och utveckling på vår webbplats.

Källhänvisningar
6 kap. 38§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – enda grunden för tilldelning i innovationspartnerskap är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Med vänlig hälsning,

Therese

Jurist

26 februari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.