Start

Går det att använda förenklat förfarande enligt LUF vid upphandling över tröskelvärdet?

Hej,

Är det tillåtet att upphandla enligt förenklat förfarande gällande LUF över tröskelvärdet?

Anders

Publicerad 01 augusti 2017

Hej Anders,

Vid upphandling av vissa tjänster är det tillåtet att använda förenklat förfarande enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) även om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet. Förenklat förfarande får användas även för upphandlingar över tröskelvärdet om upphandlingen avser en sociala tjänster eller andra särskilda tjänster som som anges i bilaga 2 till LUF.

Motsvarande gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Med vänliga hälsningar,

Gustav

1 augusti 2017

Tack för snabbt svar

Anders

2 augusti 2017

Hej,

Hur tolkar ni tjänsten parkeringsövervakning som utförs av uniformerad personal. Jag kan ej se att det skulle ingå i Bilaga 2 och får därför inte använda förenklat förfarande om upphandlingen överstiger tröskelvärdet?

Anders Jonsson

26 september 2018

Hej Anders,

Upphandlingsmyndigheten ger endast generella råd kring upphandling och andra relaterade frågor. Vi kan därför inte bedöma vilken CPV-kod som ska användas i en enskild upphandling.

Det är upp till en upphandlande myndighet eller enhet att bedöma vad den upphandlar för något och klassificera föremålet enligt CPV-nomenklaturen. Vi kan konstatera att det inte finns någon CPV-kod med benämningen ”parkeringsövervakning som utförs av uniformerad personal”. Den upphandlande myndigheten eller enheten bör därför utreda vilken eller vilka CPV-koder som är aktuella för att benämna vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses i upphandlingen.

Det är upp till den upphandlande myndigheten eller enheten att avgöra om det som upphandlas återfinns i bilaga 2 till LUF respektive LOU. Om det som upphandlas inte anges i bilagan kan inte förenklat förfarande användas om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

28 september 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.