Start

Kan ett riktmärke i upphandlingsdokumenten anses vara ett obligatoriskt krav?

I upphandling av städartiklar (rengöringsmedel, diskmedel etc.) har vi angett nuvarande förpackningsstorlekar som riktmärke för leverantörerna. I ett fall vill en leverantör offerera dubbla volymen/vikten på en av produkterna. Det innebär att andelen tunga lyft då ökar och kommer i strid med kommunens arbetsmiljöpolicy. Kan vi säga nej till den offererade produkten på grund av viktskäl?

Tack för svar!

Anna

Publicerad 01 augusti 2017

Hej Anna,

Finns endast riktmärken på det sätt som du angett i din fråga har jag svårt att se att det rör sig om ett obligatoriskt krav. Frågan är alltså om ni överhuvudtaget ställt krav på att högsta vikten för förpackningar i anbud inte får överstiga de av er angivna riktmärkena. Utgör riktmärkena endast en rekommendation behöver anbudsgivarna inte ta hänsyn till det vid utformningen av sitt anbud. Har ni istället avsett att riktmärkena är ett obligatoriskt krav som inte får överskridas bör ni tänka på följande innan ni förkastar anbud med stöd av kravet.

De grundläggande upphandlingsprinciperna om likabehandling och transparens innefattar ett krav på att upphandlingsdokumenten ska vara så klart och tydligt utformade att en leverantör förstår vad som tillmäts betydelse i upphandlingen. Upphandlingsdokumenten ska vara utformade på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka informationen på samma sätt.

För att ett anbud ska kunna förkastas på grund av att ett obligatoriskt krav inte uppfylls måste det följaktligen klart och tydligt framgå av upphandlingsdokumenten vad kravet är och hur kravet ska uppfyllas. Om inte så är fallet och anbudet förkastas kan anbudsgivaren eventuellt göra gällande att kravet är otydligt och inte formulerat i enlighet med transparens- och likabehandlingsprincipen.

Min rekommendation till dig är att kontrollera upphandlingsdokumenten för att se om det finns något klart och tydligt krav gällande volym/vikt som leverantörens offererade produkt ska uppfylla. Till exempel att offererade produkters volym/vikt inte får avvika mer än ett visst antal procent från de av er angivna riktmärkena.

Källhänvisningar
  • RÅ 2002 ref. 50 – upphandlingsdokumenten ska vara klart och tydligt utformade
  • EU-domstolens avgörande i mål C-19/00 SIAC Construction – upphandlingsdokumenten ska vara utformade på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka informationen på samma sätt.
Med vänliga hälsningar

Gustav

02 augusti 2017 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.