Start

Går det att avbryta en del av en upphandling på grund av bristande konkurrens?

Hej

Kan man i en upphandling utesluta en position grundat på att enbart ett företag offererat?

Jonas

Publicerad 10 augusti 2017

Hej Jonas,

Det beror helt på hur upphandlingsdokumenten är utformade. Det kan vara möjligt om upphandlingen är uppdelad i olika delar (detta kallas ibland för ”anbudsområden” eller ”delkontrakt") för vilka anbud kan lämnas och avtal ingås separat, där den aktuella delen utgör en del.

Någon reglering av vad som gäller vid en upphandling med flera delar finns inte i lagen om offentlig upphandling (LOU). De olika fristående delarna brukar betraktas som separata upphandlingar på så sätt att det till exempel är möjligt att avbryta upphandlingen vad gäller en eller flera delar utan att det påverkar tilldelningen av övriga delar. Motsvarande gäller vid överprövning av en upphandling som är uppdelad på olika delar.

En upphandling får avbrytas men bara om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Om det endast återstår en lämplig anbudsgivare anses det vara ett godtagbart skäl för den upphandlande myndigheten att avbryta upphandlingen.

Källhänvisningar
RÅ 2008 ref. 35 – om det endast återstår en lämplig anbudsgivare anses det vara ett godtagbart skäl för den upphandlande myndigheten att avbryta upphandlingen.

Uppdaterad: den 23 augusti 2019

Med vänlig hälsning

Gustav

10 augusti 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.