Start

Leverantören har fått ändrade förutsättningar efter anbudstidens utgång men innan tilldelning

Publicerad 18 augusti 2017
Hej

Jag stod som konsult i ett anbud för ramavtal arkitekt och har sagt upp mig från företaget jag jobbar på innan anbudet är tilldelat. Ingen annan anställd på företaget där jag jobbar hade den kompetens som krävdes i förfrågan. Har min arbetsgivare rätt att fortsätta vara med i upphandlingen? De är nu uttagna till fas 2.

Anonym

Publicerad 18 augusti 2017

Hej,

Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

Det beror helt på hur de obligatoriska kraven är utformade i upphandlingsdokumenten. Har den upphandlade myndigheten inte ställt krav på att lämna namn på konsulter och istället haft en kravprofil (till exempel att anbudsgivaren ska tillhandahålla en konsult med ett visst antal års erfarenhet) som ska utföra uppdraget finns inte nödvändigtvis något hinder för anbudsgivaren att ersätta konsulten och därmed kunna utföra uppdraget i enlighet med det lämnade anbudet.

Oavsett hur upphandlingsdokumenten är utformade är en anbudsgivare bunden av sitt anbud fram till den tidpunkt som framgår av anbudet. Det saknar betydelse om anbudsgivarens förutsättningar ändras eftersom bundenheten inte är beroende av dessa.

Om det skulle indikeras att en anbudsgivare inte uppfyller kraven i upphandlingen får den upphandlande myndigheten kontrollera om så är fallet. Detta gäller även efter anbudstidens utgång (se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4904–09).

Uppdaterad: den 23 april 2019


Med vänlig hälsning

Gustav

18 augusti 2017

Tack för ditt svar. Jag vill förtydliga att anbudstiden går ut 22 september och anbudet har nu gått in i fas 2, där åtta st anbudsgivare valts ut att göra ett fiktivt uppdrag. Upphandlande myndighet ställde krav på två namngivna konsulter med tre referenser var och från 1 september finns bara en av de två kvar på företaget. Kan anbudsgivaren ändå uppfylla de kriterier som ställs i anbudet?

Anonym

21 augusti 2017

Hej,

Svaret på din fråga beror helt på hur upphandlingsdokumenten är utformade. Jag kan följaktligen inte svara på din fråga då en bedömning av samtliga omständigheterna i det enskilda fallet behöver göras. Det är den upphandlande myndigheten som ska göra denna bedömning. Om den upphandlande myndigheten finner en brist i ett anbud har den att avgöra om bristen är av en sådan art och omfattning att den ska leda till att anbudet förkastas.

Uppdaterad: den 23 april 2019


Med vänlig hälsning

Gustav

22 augusti 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.