Start

Var finns lagstöd för att förkasta ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav (skallkrav)?

Publicerad 09 januari 2020
En anbudsgivare har missat att skickat in ett dokument som är ett skallkrav i vår upphandling. Är anbudsgivarens anbud förkastat/diskvalificerat? Skulle vilja veta vad det står i LOU 2016:1145 om detta.
Mvh
Lars

Lars Åström

Publicerad 09 januari 2020

Hej Lars,

Ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav ska som utgångspunkt förkastas. Detta följer enligt den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling och står inte uttryckligen i lagen om offentlig upphandling (LOU). Däremot så framgår det av 4 kap. 10 § LOU att myndigheten ska kontrollera att anbudet uppfyller de krav, villkor och kriterier som anges i upphandlingsdokumenten innan myndigheten tilldelar ett kontrakt.
 
Läs mer
Läs mer om vad som gäller när ett anbud inte uppfyller den upphandlande myndighetens krav i inläggen Rättelse av fel, förtydligande och komplettering – får man godkänna att anbudsgivare kompletterar?, Leverantören missade att skicka in ett av många produktblad i anbudet, går det att komplettera och Får vi anta ett anbud som inte uppfyller vårt krav på max antal sidor i sitt anbud? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • 4 kap. 10 § LOU – bestämmelserna om val av anbud och myndighetens skyldighet att kontrollera anbudet innan tilldelning av kontrakt
  • prop. 2015/16:195 s. 979 - om ett anbud inte uppfyller ett obligatoriskt krav eller villkor ska anbudet förkastas.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

13 januari 2020 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Frågeservice är stängt den 29 maj på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.