Start

Får man ställa krav på en svensk standard?

Hej
Vi ska upphandla förebyggande/behandlande madrasser till hemsjukvård (över tröskelvärdet). Jag undrar om det är ok att använda denna skrivning det vill säga hänvisa till en svensk standard, om jag säger att likvärdigt accepteras, ex:
"Madrass och överdrag ska uppfylla krav på brandsäkerhet enligt standard, SS-8760001:2016, Sjukvårdstextil- Vårdbäddar-Brandkrav-Motstånd mot antändlighet med krav för normalrisk avseende brandkrav eller likvärdigt."

Eva

Publicerad 24 augusti 2017

Hej Eva!

När en upphandlande myndighet utformar sina tekniska specifikationer ska utformningen ske i enlighet med 9 kap. 3–5 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). De tekniska specifikationerna kan antingen anges som prestanda- eller funktionskrav, vissa standarder och bedömningar, eller en kombination av dessa alternativ. Om de tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller funktionskrav, ska de hänvisa till standarder och bedömningar. Varje sådan hänvisning ska följas av orden "eller likvärdig".

Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas får de tekniska specifikationerna inte innehålla hänvisningar till
  1. ett fabrikat, ett ursprung, eller ett framställningssätt som karakteriserar varor eller tjänster som tillhandahålls av en viss leverantör,
  2. varumärke, patent eller typ,
  3. ursprung, eller
  4. tillverkning.
Det är dock möjligt att använda sådana hänvisningar om det motiveras av att det som ska anskaffas eller det som inte annars är möjligt att beskriva det som ska anskaffas tillräckligt tydligt. En sådan hänvisning ska följas av orden ”eller likvärdigt”.

Bestämmelserna återspeglar de grundläggande upphandlingsprinciperna som likabehandling och icke-diskriminering.

Källhänvisningar
  • 9 kap. 4 § lag om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) – tekniska specifikationer i form av hänvisningar till standarder och bedömningar
  • 9 kap. 6 § LOU – uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer
  • prop. 2015/16:195 s. 1044 – de aktuella bestämmelserna återspeglar de grundläggande upphandlingsprinciperna som likabehandling och icke-diskriminering.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

25 augusti 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.