Start

Är drift av restaurang en tjänstekoncession?

Hej!

Uppsala läns landsting har upphandlat drift av en restaurang med tillhörande catering till landstinget. I utvärderingen fick man lämna pris på bland annat Dagens lunch med flertal catering produkter.

Har två frågor rörande detta.
  1. Kan ULL kräva att vi serverar lunch till allmänheten till samma pris som de har utvärderat till sig själva utan att det framgår av upphandlingen?
  2. Kan en myndighet upphandla ett lunchpris överhuvudtaget till allmänhet?
Upphandlingen är en tjänstekoncession där FFU gick ut november 2016!

Bästa hälsningar

Thomas Dahlstedt

Thomas Dahlstedt

Publicerad 06 september 2017

Hej!

Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

Det finns inga upphandlingsrättsliga hinder mot att upphandlande myndigheter ställer krav på hur en leverantör ska utföra en tjänstekoncession. Din fråga bör främst vara av avtalsrättslig karaktär och svaret beror därför på hur villkoren är utformade i det aktuella avtalet och hur dessa kan tolkas.

Det kan nämnas att villkoren ska vara klara och tydliga enligt den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet. Under vissa förutsättningar får villkoren ändringar av en koncession ske utan krav på en ny upphandling. Bestämmelser om finns i lagen om upphandling av koncessioner. Svaret beror alltså på villkorens utformning i det enskilda fallet.

Läs mer
Läs mer om fullgörande av koncessioner på vår webbplats.

Källhänvisningar
14 kap. 8–14 lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – ändringar av en koncession.

Med vänlig hälsning,

Erika

Upphandlingsjurist

07 september 2017

Hej,

vi är en högskola som har ett avtal med en restauratör för drift av restaurangen i en av våra lokaler. Restauratören vill nu överlåta avtalet till en av sina anställda. Kan detta göras utan upphandling, eller måste vi göra en ny upphandling av restauratör?

Anna Wennergrund

10 mars 2020

Hej Anna,

Vi utgår ifrån att ni har upphandlat driften av restaurangen som en tjänstekoncession enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Det är möjligt att byta ut koncessionshavaren utan att göra en ny upphandling under förutsättningen att
1. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga koncessionshavarens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och
2. det förhållandet att en ny leverantör helt eller delvis inträder i den ursprungliga koncessionshavarens ställe inte medför andra väsentliga ändringar av koncessionen.

Det krävs alltså att bytet av leverantör sker till följd av en företagsomstrukturering för att bestämmelsen ska vara tillämplig. Om den befintliga leverantören vill fortsätta med aktuell verksamhet i övrigt och alltså endast sälja kontraktet ifråga utgör detta inte en företagsomstrukturering.

Ett byte av koncessionshavare förutsätter att den nya leverantören inte ska uteslutas enligt någon av de obligatoriska uteslutningsgrunderna i LUK och att den uppfyller de kvalificeringskrav som har ställts i den ursprungliga upphandlingen.

Av din fråga verkar den nya koncessionshavaren vara anställd hos den nuvarande koncessionshavaren, men om denne skulle ha varit en underleverantör till koncessionshavaren hade den kunnat inträda i koncessionshavarens ställe till följd av en överenskommelse mellan koncessionshavaren, myndigheten eller enheten och underleverantören.

Bestämmelserna om byte av leverantör enligt LUK är alltså likadana som bestämmelserna om byte av leverantör i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Källhänvisningar
14 kap. 13 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – byte av leverantör.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

10 mars 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.