Start

Vad händer om man uppfyller krav med råge?

Publicerad 07 september 2017
Om man vid en upphandling säger att en produkt skall klara till exempel en viss vikt (säg 200 kg) och vår produkt klarar mer (säg 250 kg). Kan det vara ett skäl till att man inte uppfyller kravet? Måste vi anpassa vår produkt nedåt så att säga.

Mats

Publicerad 07 september 2017

Hej Mats!

Enligt den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet ska upphandlingsprocessen präglas av transparens och förutsägbarhet. Det innebär bland annat att upphandlingsdokumenten måste vara förutsägbara och att det tydligt måste framgå vilka krav den upphandlande myndigheten eller enheten ställer.

Vi har svårt att föreställa oss en situation då det skulle vara till nackdel för den upphandlande myndigheten eller enheten att en produkts beskaffenhet går utöver vad som krävs i upphandlingen. Ytterst beror det på omständigheterna i det enskilda fallet, det vill säga hur kraven och villkoren ställs i upphandlingsdokumenten.

Notera att något annat gäller om den upphandlande myndigheten eller enheten har ställt ett krav på att produkten ska ha en specifik egenskap, exempelvis att den ska klara varken mer eller mindre än 200 kg. Då uppkommer istället frågan om ett sådant krav är förenligt med principen om proportionalitet.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

07 september 2017 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.